Ваннаставно особље

Рачуноводство

Тамара Игњатовић –  шеф рачуноводства

Снежана Ристић благајница – административни радник

Администрација

Јованка Тодоровић – административни референт

Наташа Савић– референт за ванредне ученике