Ванредни ученици

Р А С П О Р Е Д

ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ДРУГОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ

ЗА ШКОЛСКУ  2017/18.. год.

 

У школској 2017/18. години рокови за полагање испита ванредних ученика су: октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски.

На основу члана 2. Правилника о ванредним ученицима од  29.12.2015., ученик у току једног дана може да полаже само један испит.

С обзиром на ту чињеницу, распоред испита се формира месец дана пре почетка испитног рока, односно у септембру, децембру, марту, мају и јулу. Ученици се обавештавају путем огласне табле, сајта школе и директним разговором са административним радником задуженим за ванредне ученике. Такође, административни радник организује и координише консултативне разговоре између ученика и наставника-испитивача у датом испитном року.

Контакт телефон:

011/ 644-0132

Тодоровић Јованка, административни радник задужен за рад са ванредним ученицима