Ванредни ученици

Р А С П О Р Е Д

ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ДРУГОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ

ЗА ШКОЛСКУ  2018/19. год.

 

У школској 2018/19. години рокови за полагање испита ванредних ученика су: октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски.

На основу члана 2. Правилника о ванредним ученицима од  29.12.2015., ученик у току једног дана може да полаже само један испит.

С обзиром на ту чињеницу, распоред испита се формира месец дана пре почетка испитног рока, односно у септембру, децембру, марту, мају и јулу. Ученици се обавештавају путем огласне табле, сајта школе и директним разговором са административним радником задуженим за ванредне ученике.

Бр. рачуна за сопствена средства:  840-1689666-59

Контакт телефон:

011/ 644-0132

Тодоровић Јованка, административни радник задужен за рад са ванредним ученицима

Шта радимо када изгубимо сведочанство, диплому или ђачку књижицу?  

Важи за све ученике.