Ванредни ученици

РАСПОРЕД

ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ДРУГОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ

ЗА ШКОЛСКУ  2023/24.

У школској 2023/24. години рокови за полагање испита ванредних ученика су: октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски.

На основу члана 2. Правилника о ванредним ученицима од  29.12.2015. ученик у току једног дана може да полаже само један испит.

С обзиром на ту чињеницу, распоред испита се конципира месец дана пре почетка испитног рока, односно у септембру, децембру, марту, мају и јулу. Ученици се обавештавају путем огласне табле, сајта школе и директним разговором са административним радником задуженим за ванредне ученике.

Савић Наташа

административни радник задужен за рад са ванредним ученицима

Шта радимо када изгубимо сведочанство, диплому или ђачку књижицу?  

Важи за све ученике.