Лична карта школе

Друга економска школа почела је са радом 1939. године. Од 1957. године  налази се на  адреси Господара Вучића бр. 50. По броју ученика и одељења највећа је економска школа у Србији. У школи је запослено 103 наставника/наставница и ненаставног особља. У  школској 2020/21.години 1207 ученика/ученица уписано је 40 одељења и похађа   наставу у два образовна профила: економски техничар и финансијски админстратор.

Школа располаже са 24 учионице и 12 кабинета ( два за пословну кореспонденцију и комуникацију, четири за пословну информатику, два кабинета за практичну обуку финансијског администратора, један кабинет за наставу предузетништва, два кабинета за наставу рачуноводства и економско пословање и један за рачунарство и информатику). Такође, школа располаже са једном зборницом, салом за састанке, посебном просторијом за пријем родитеља, библиотеком, канцеларијама, посебном канцеларијом за рад психолога, свечаном салом, спортским тереном, салом за физичко васпитање и балон салом. Осим редовних, школа сваке године уписује и ванредне ученике на програме преквилификације и доквалификације.

Мисија школе - Ученик је у центру процеса наставе и учења. Програми су оријентисани ка развијању функционалних знања, међупредметних и кључних компетенција како би били конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно реализују своје грађанске улоге. Ученици се упућују на различите изворе информација  и употребу информационих технологија у образовне сврхе.

Визија школе - Желимо да останемо препознатљива стручна школа по квалитету рада.   Пратимо процес модернизације и дигитализације и континуирано радимо на стручном усавршавању запослених. Тежимо да остваримо стандарде квалитета рада установе, стандарде за област наставе и учења, образовне стандарде и стандарде компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја.

Школа располаже са адекватним просторима за реализовање осталих активности и послова школе :  библиотеком, спортским тереном, салом за физичко васпитање и балон салом, зборницом, салом за састанке, свечаном салом, посебном просторијом за пријем родитеља,  канцеларијама, канцеларијом за рад педагошко-психолошке службе

Школа успешно остварује  сарадњу са бројним институцијама, организацијама  владиног и невладиног сектора у циљу унапређивања васпитно-образовног рада. Резултат овакве сарадње су бројни пројекти који су реализовани или се тренутно реализују.

Вршњачка медијација; Студије случаја-Пословни изазов, Достигнућа младих, Програм будућих лидера;Радионице за развој друштвених компетенција и креативности,

Неки од пројеката имају и међународни значај :

–     Економијада (сарадња, учење и дружење ученика, наставника  економских  школа са простора бивших југословенских република).

–    Ученици  Друге економске школе редовно  учествују на : Сајмовима виртуелних предузећа, Сајмовима образовања, међународним спортским такмичењима;

У школи постоје бројне секције и ваннаставне активности : 

драмска, новинарска, спортска, хор, ликовна, грађанско васпитање, социологија, маркетиншка секција, ученичка компанија, виртуелна предузећа. У школи веома активно делује ученички парламент.

Велики број ученика/ученица  учествује на многобројним такмичењима у области економије и спорта. Бројни су награде  за постигнуте појединачне и екипне успехе и пласмане.

 

 

 

ХИМНА ДРУГЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Тамо где се секу

две општине много јаке,

налази се наша школа

која недри дивне ђаке.

Деценије и године

прођоше у слави, знању.

многе генерације су

стекле славу у том здању.

Економска Друга то је,

ове земље, овог града,

овог краја понос, дика

и хиљаде наших ученика.

Осмех, пркос, тугу, радост,

љубав, срећу, бол и сузу,

сви су они нешто дали

нашој школи, нашој снази.

Поносни смо, волимо је,

чувајмо је, пазимо је,

негујмо је као своје,

економска Друга то је.

И похвале и награде,

Прва, друга, трећа места

И редовни и ванредни,

признања су тако честа.

Професори и теткице,

Запослени и сви ђаци,

Баке, деке, родитељи

И сви наши пријатељи.

Економска Друга то је,

ове земље, овог града,

овог краја понос, дика

и хиљаде наших ученика.

У Београду, маја 2008.

Дејан Недић