Образовни профили

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Нови наставни план и програм можете видети    овде

Општеобразовни предмети

Стручни предмети

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
1 Српски језик и књижевност 3 111 3 108 3 105 3 93
2 Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 62
3 Физичко васпитање 2 74 2 72 2 70 2 62
4 Математика 3 111 3 108 3 105 3 93
5 Рачунарство и информатика 2 74*
6 Историја 2 74 2 72
7 Ликовна култура 1 35
8 Географија 2 74
9 Биологија 2 74
10 Социологија са правима грађана 2 62
11 Принципи економије 3 111 2 72
15.
12 Рачуноводство 3 111* 4 144* 4 140* 4 124*
18.
13 Финансијско пословање 2 74 2 72 2 70 2 62
14 Канцеларијско пословање 3 111* 2 72*
15 Пословна економија 2 74 2 72 2 70
16 Пословна информатика 2 72*
17 Право 2 72 2 70
18 финансијско -рачуноводствена обука 3 108* 4 140* 4 124*
19 Јавне финансије 2 70
20 Национална економија 2 70
21 Статистика 3 93*
22 Предузетништво 2 62*
23 Ревизија 2 62
24 Грађанско васпитање/ Верска настава 1 37 1 36 1 35 1 31
25 Изборни предмети 2 70 2 62
*ПРЕДМЕТИ СЕ ДЕЛЕ НА ГРУПЕ

Виртуелна предузећа

ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

У школској 2022/23. години уведен је нови образоввни профил Финансијско - рачуноводствени техничар