План извођења наставе у привредном друштву

План реализације блок наставе у  школи и  привредном друштву

за  други, трећи и четврти разред

образовних профила економски техничар и финансијски администратор

за школску 2018/2019.

Образовни профил Разред и одељење Термини блок наставе
ФА 4

Први део

IV-10,11,12 17.12. – 21.12. 2018.
ФА 2 II-9,10 15. 04. – 19. 04. 2019.
ФА 3 Први део III-10,11 15. 04. – 19. 04. 2019.
ФА 4 Други део IV-10,11,12 15. 04. – 19. 04. 2019.
ЕТ 4 IV-1,2,3,4,5,6,7,8,9 13. 05. – 17. 05. 2019.
ФА 4

Трећи део

IV-10,11,12 13. 05. – 17. 05. 2019.
ЕТ 3 III-1,2,3,4,5,6,7,8,9 20. 05. – 24. 05. 2019.
ЕТ 2 II-1,2,3,4,5,6,7,8 03. 06. – 07. 06. 2019.
ФА 3 Други део III-10,11 03. 06. – 07. 06. 2019.