План извођења наставе у привредном друштву

План реализације блок наставе у привредном друштву

за  други, трећи и четврти разред

образовних профила економски техничар и финансијски администратор

за школску 2017/2018.

 

Образовни профил Разред и одељење Термини блок наставе
ФА 4  Први део IV-10,11,12 18.12. –  22.12.  2017.
ФА 2 II-10,11 26. 03. – 30.03.  2018.
ФА 3  Први део III-10,11,12 26. 03. – 30. 03. 2018.
ФА 4 Други део IV-10,11,12 26. 03. – 30. 03. 2018.
ЕТ  4 IV-1,2,3,4,5,6,7,8,9 14. 05. – 18. 05. 2018.
ФА 4 Трећи део IV-10,11,12 14. 05. – 18. 05. 2018.
ЕТ  3 III-1,2,3,4,5,6,7,8,9 21. 05. – 25. 05. 2018.
ЕТ  2 II-1,2,3,4,5,6,7,8,9 04. 06. – 08. 06. 2018.
ФА 3 Други део III-10,11,12 04. 06. – 08. 06. 2018.

 

Председница стручног већа економиста Јасмина Божић