План извођења наставе у привредном друштву

План одржавања блок наставе у привредном друштву за други, трећи и четврти разред

образовних профила економски техничар и финансијски администратор 2020/2021.

Образовни профил
Разред и одељење
Термини блок наставе
ФА 4

Први део
IV-9,10
14.12. – 18. 12. 2020.
ЕТ 2


II-1,2,3,4,5,6,7,8
19. 04. – 23. 04. 2021.
ФА 2


II-9,10
19. 04. – 23. 04. 2021.
ФА 3

Први део
III-9,10
19. 04. – 23. 04. 2021.
ЕТ 3


III-1,2,3,4,5,6,7,8


19. 04. – 23. 04. 2021.
ФА 4

Други део
IV-9,10
19. 04. – 23. 04. 2021.
ЕТ 4


IV-1,2,3,4,5,6,7,8,9
10. 05. – 14. 05. 2021.
ФА 4

Трећи део
IV-9,10
10. 05. – 14. 05. 2021.
ФА 3

Други део
III-9,10
31. 05. – 04. 06. 2021.


Председница СВ ФРО Зорица Ђукић Вукосављеввић

Председница СВ економиста Јасмина Божић