План израде писмених задатака

Распоред писмених задатака у другом полугодишту

ПРВИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6. и 7.

Радна недеља

15. и16.

Радна недеља

 

26. и 27.

Радна недеља

33. и 34.

Радна недеља

ЕНГЛЕКСИ ЈЕЗИК (Е.Т.) //////// 14. и 15.

Радна недеља

 

///////// 33. и 34.

Радна недеља

ЕНГЛЕСКИ ИЕЗИК (Ф.А) //////// 14. и 15.

Радна недеља

 

//////// 33. и 34.

Радна недеља

МАТЕМАТИКА

 

9. и 10.

Радна недеља

16. и 17.

Радна недеља

 

28. и 29.

Радна недеља

34. и 35.

Радна недеља

РАЧУНОВОДСТВО

( Е.Т.)

//////// 12. и 13.

Радна недеља

 

26. и 27.

Радна недеља

/////////
РАЧУНОВОДСТВО

(Ф.А.)

/////// //////// 25. и 26.

Радна недеља

32. и 33.

Радна недеља

 

 

                                           Помоћник директора

Цвета Митровић

ДРУГИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6. и 7.

Радна недеља

14. и 15.

Радна недеља

26. и 27.

Радна недеља

33. и 34.

Радна недеља

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (Е.Т.) /////// 15. и 16.

Радна недеља

////////// 33. и 34.

Радна недеља

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (Ф.А.) ///////// 15. и 16.

Радна недеља

//////// XXXIII I XXXIV
МАТЕМАТИКА

 

9. и 10.

Радна недеља

16. и 17.

Радна недеља

XXVIII I XXIX

Радна недеља

34. и 35.

Радна недеља

РАЧУНОВОДСТВО

(Е.Т.)

//////// //////// 35. и 36.

Радна недеља

///////
РАЧУНОВОДСТВО

(Ф.А.)

//////// ////////// 26. и 27.

Радна недеља

35. и 36.

Радна недеља

ТРЕЋИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6. и 7.

Радна недеља

14. и 15.

Радна недеља

26. и 27.

Радна недеља

33. и 34.

Радна недеља

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (Е.Т.) 5. и 6.

Радна недеља

16. и 17.

Радна недеља

25. и 26.

Радна недеља

33. и 34.

Радна недеља

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (Ф.А.) /////// 16. и 17.

Радна недеља

25. и 26.

Радна недеља

33. и 34.

Радна недеља

МАТЕМАТИКА

 

9. и 10.

Радна недеља

16. и 17.

Радна недеља

28. и 29.

Радна недеља

34. и 35.

Радна недеља

РАЧУНОВОДСТВО

(Е.Т.)

7. и 8.

Радна недеља

15. и 16.

Радна недеља

27. и 28.

Радна недеља

35. и 36.

Радна недеља

РАЧУНОВОДСТВО

(Ф.А.)

//////// 15. и 16.

Радна недеља

27. и 28.

Радна недеља

35. и 36.

Радна недеља

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

(Ф.А.) (Е.Т.)

6. и 7.

Радна недеља

14. и 15.

15. и 16

Радна недеља

 

24. и 25.

 

Радна недеља

30. и 31.

 

31. и 32.

Радна недеља

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (Е.Т.) 6. и 7.

Радна недеља

15. и 16.

Радна недеља

 

24. и 25.

Радна недеља

29. и 30.

Радна недеља

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ( Ф.А.) //////// 19. и 20.

Радна недеља

 

/////////// 28. и 29.

Радна недеља

МАТЕМАТИКА

(Е.Т) (Ф.А)

9. и 10.

Радна недеља

17. и 18.

Радна недеља

 

27. и 28.

26. и 27.

Радна недеља

31. и 32.

 

31. и 32.

Радна недеља

РАЧУНОВОДСТВО (Е.Т.) 8. и 9.

Радна недеља

16. и 17.

Радна недеља

 

25. и 26.

Радна недеља

30. и 31.

Радна недеља

РАЧУНОВОДСТВО

(Ф.А.)

///////// /////////

 

24. и 25.

Радна недеља

28. и 29.

Радна недеља