План израде писмених задатака

ПРВИ РАЗРЕД

Усвојен   септембра 2018.год.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕТ И ФА

Прва недеља октобра Прва недеља децембра Прва недеља марта Прва недеља маја
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК /Е.Т./

 

Трећа недеља октобра Друга  недеља децембра Друга недеља марта Друга недеља маја
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК /Ф.А./ / Друга недеља децембра / Друга недеља маја
МАТЕМАТИКА

ЕТ И ФА

Четврта недеља октобра Четврта недеља децембра Трећа недеља марта Четврта недеља маја
РАЧУНОВОДСТВО /Е.Т./ Прва, друга недеља новембра Друга недеља јануара Друга недеља априла Прва недеља јуна
РАЧУНОВОДСТВО /Ф.А./ / Трећа недеља децембра Друга недеља априла Прва недеља јуна

 

НАПОМЕНА:  Финансијски администратор има два писмена задатка из Енглеског језика у току школске године и три писмена задатка из Рачуноводства у току школске године.

Помоћник директора

Цвета Митровић

ДРУГИ РАЗРЕД - ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Усвојен, септембра 2018. год.

 

НАЗИВ

ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Српски језик и књижевност

I недеља октобра

I недеља децембра

I недеља марта

I  недеља

маја

Енглески језик

III недеља октобра

II недеља децембра

II недеља марта

II недеља

маја

Математика

IV недеља октобра

IV недеља децембра

III недеља марта

IV недеља

маја

Рачуноводство

II недеља октобра

III недеља децамбра

IV недеља

марта

III недеља

маја

ДРУГИ РАЗРЕД - ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Српски језик и књижевност

I недеља октобра

I недеља децембра

I недеља марта

I недеља

маја

Енглески језик

II недеља децембра

II недеља

маја

 

 

Математика

IV недеља октобра

IV недеља децембра

III недеља марта

IV недеља

маја

Рачуноводство

/

III недеља

децембра

IV недеља

марта

III недеља

маја

НАПОМЕНА: Финансијски администратор има два писмена задатка из Енглеског језика у току школске године и три писмена задатка из Рачуноводства.

                                                                                          Помоћник директора

 

Цвета Митровић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Усвојен 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Пета недеља септембра

Прва недеља децембра

Прва недеља марта

Прва недеља маја

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК /Е.Т./

 

Трећа недеља октобра

Друга недеља децембра

Друга  недеља марта

Друга недеља маја

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК /Ф.А./

/

Друга недеља децембра

/

Друга недеља маја

МАТЕМАТИКА

 

Четврта недеља октобра

Четврта недеља децембра

Трећа недеља марта

Четврта  недеља маја

РАЧУНОВОДСТВО /Е.Т./

Пета недеља октобра

Трећа недеља децембра

Друга недеља марта

Прва недеља јуна

РАЧУНОВОДСТВО /Ф.А./

/

Трећа недеља децембра

Друга недеља марта

Трећа недеља маја

НАПОМЕНА:  Финансијски администратор има два писмена задатка из Енглеског језика у току школске године и три писмена задатка из Рачуноводства у току школске године.

                                                                                                                       Помоћник директора

 

                                                                                                                            Цвета Митровић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Српски језик и књижевност

II недеља октобра

II недеља децембра

II недеља марта

II недеља маја

Енглески језик

III недеља октобра

II-III недеља децембра

II – III недеља марта

IV недеља маја

Математика

IV недеља октобра

III недеља децембра

IV недеља марта

I недеља јуна

Рачуноводство

IV недеља октобра

III-IV недеља децембра

V недеља марта

IV недеља маја

Статистика

III недеља октобра

III недеља децембра

III-IV недеља марта

V недеља маја

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ТАДАТАК

Српски језик и књижевност

II недеља октобра

I недеља децембра

I недеља марта

III недеља

априла

Енглески језик

II недеља децембра

IV недеља

априла - I недеља

маја

 

 

Математика

IV недеља октобра

IV недеља децембра

III недеља марта

I недеља

маја

Рачуноводство

II недеља

марта

II недеља

априла

 

 

 

НАПОМЕНА:  Финансијски администратор има два писмена задатка из Енглеског језика у току школске године.

Помоћник директора

 

Цвета Митровић