Распоред смена

Редовна настава  се организује у оквиру петодневне недеље са фиксираним распоредом часова.

Полазећи од расположивог школског простора и уписаног броја одељења, настава  се изводиу две смене и то:

 

први и трећи                                         у једној смени

други и четврти                                    у другој смени

 

Смене се смењују седмично.

Настава се одвија према следећој сатници:

_____________________________________________________________

прва смена                                                      друга смена

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  1. час од 7,45 до 8,30                                    0. час од 13,05 до 13,50
  2. час од 8,35 до 9,20                                    1. час од 14,00 до 14,45
  3. час од 9,35 до 10,20                                  2. час од 14,50 до 15,35
  4. час од 10,45 до 11,10                                 3. час од 15,50 до 16,35
  5. час од 11,25 до 12,10                                 4. час од 16,4о до 17,25
  6. час од 12,15 до 13,00                                 5. час од 17,40 до 18,25
  7. час од 13,05 до 13,50                                6. час од 18,30 до 19,15