Стручни сарадници

Радмила Симијоновић- психолог

Вишња Ђекић – педагог

 

РАСПОРЕД РАДА ПЕДАГОШКO- ПСИХОЛОШКE СЛУЖБЕ

ЗА  ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ

 

 

 

РАДА

 

ВИШЊА

 

ПОНЕДЕЉАК

 

 

13,30 – 19,30

 

8,00 – 14,00

 

УТОРАК

 

 

13,30 – 19,30

 

8,00 – 14,00

 

СРЕДА

 

 

9,00 – 15,00

 

13,30 – 19,30

 

ЧЕТВРТАК

 

 

8,00 – 14,00

 

13,30 – 19,30

 

ПЕТАК

 

I III

8,00 – 14,00

II IV

13,30 – 19,30

 

I III

13,30 – 19,30

II IV

8,00 – 14,00