Тимови и чланови тимова

ТИМОВИ:

 

I   Чланови Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Дејан Недић, директор коодинатор
 2. Цвета Митровић, помоћник директора
 3. Радмила Симијоновић, психолог
 4. Вишња Ђекић, педагог
 5. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета
 6. Јасмина Тодоровић, наставница хемије
 7. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 8. Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања
 9. Мирослав Стринека, 4-4 представник Савета родитеља
 10. Слободан Малетић, 2-3 представник Савета родитеља

 

II  Чланови Тимa за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Вера Коџо, наставница економске групе предмета
 2. Снежана Лалић, наставница економске групе предмета
 3. Зорица Никшић Траилов, наставница енглеског језика
 4. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 5. Јасмина Тодоровић, наставница хемије
 6. Бојана Новаковић, наставница енглеског језика
 7. Славица Јовановић, наставница математике

 

III  Чланови Тимa за професонални развој запослених

 1. Психолог
 2. Педагог
 3. Татјана Чупић, правник, секретар школе
 4. Ивона Крстић, наставница економске групе предмета

 

IV  Чланови Cтручнog активa за развојно планирање:

 1. Радмила Симијоновић, психолог – координатор
 2. Цвета Митровић, помоћник директора
 3. Вишња Ђекић, педагог
 4. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета
 5. Сања Јосимов, наставница биологије
 6. Јасмина Живковић Вуковић, наставница математике
 7. Милан Врачар, наставник грађанског васпитања
 8. Снежана Лалић наставница економске групе предмета
 9. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике
 10. Бојана Жугај Ненадовић, наставница српског језика и књижевности
 11. Александра Берток, нставница енглеског језика
 12. Александра Масло, наставница српског језика и књижевности, библиотекар
 13. Биљана Милановски Рангелов, наставница историје
 14. Марко Поповић, наставник физичког васпитања
 15. Миљан Шишовић, представник локалне самоуправе
 16. Ивана Слијепчевић, 3-3 представник Савета родитеља
 17. Драган Николић, 4-11 представник Савета родитеља
 18. Стеван Андрејић, ученик 3-2

 

V Чланови Tимa за самовредновање

1.Вишња Ђекић-координатор

2.Радмила Симијоновић, психолог

 1. Биљана Павловић, наставник информатике
 2. Јелена Јелисавчић, наставница математике
 3. Марија Недељковић, наставница физичког васпитања
 4. Милица Филиповић, 1-8 , представник Савета родитеља
 5. Влајић Миа ученица 4-7
 6. Марија Митровић, ученица 4-7

VI  Чланови Стручнoг активa за развој школског програма

 

 1. Марија Шиник, наставница економске групе предмета
 2. Весна Кованџић координатор
 3. Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања
 4. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 5. Бојана Илић, наставница енглеског језика
 6. Јасмина Тодоровић, наставница хемије
 7. Нада Завишић, , наставница физичког васпитања
 8. Марта Вујошевић, наставница српског језика и књижевности
 9. Психолог школе
 10. Педагог школе

 

VII  Чланови Тима за кризне интервенције

 • Руководећи тим:
  1. Дејан Недић, директор
  2. Цвета Митровић, пом. директора
 • Тим за информисање:
  1. Дејан Недић, директор
  2. Татјана Чупић, секретар
 • Тим за подршку:
  1. Радмила Симијоновић, психолог
  2. Вишња Ђекић, педагог

 

Чланови Тима за инклузивно  образовање  2019/20.

 1. Радмила Симијоновић, психолог
 2. Глорија Јовић, наставник физичког васпитања
 3. Милан Стошић, наставник физичког васпитања-координатор
 4. Сашка Остојић наставница српског језика и књижевности
 5. Бојана Новаковић, наставница енглеског језика
 6. Биљана Милановски Рангелов, наставница историје
 7. Драгана Деспотовић, наставница математике
 8. Јелица Стијовић, наставница економске групе предмета
 9. Бојана Ђоровић, наставница економске групе предмета
 10. Давор Тривић, наставник географије
 11. Сања Јосимов, наставница биологије
 12. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике
 13. Весна Лекић, наставница економске групе предмета
 14. Вишња Ђекић, педагог
 15. Маја Вукчевић, 1-3 представник Савета родитеља
 16. Марина Пантелић, 2-4 представник Савета родитеља
 17. Милица Стевановић, ученица 1-3
 18. Андријана Шимшић, ученица 1-3

 

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 2019/20.

 1. Недић Дејан, директор
 2. Симијоновић Радмила, психолог
 3. Ђекић Вишња, педагог
 4. Вујић Биљана, наставница економске групе предмета
 5. Крсмановић Марија, наставница економске групе предмета
 6. Трифковић Нада, наставница економске групе предмета
 7. Врачар Милан, наставник права и грађанског васпитања
 8. Завишић Нада, наставница физичког васпитања
 9. Андрејић Драгица, наставница економске групе предмета
 10. Берток Александра, наставница енглеског језика
 11. Колунџија Јелена, наставница социологије и грађанског васпитања
 12. Војчић Драженка, наставница математике
 13. Стошић Милан, наставник физичког васпитања
 14. Недељковић Марија, наставница физичког васпитања
 15. Јешић Зорица, наставница српског језика и књижевности
 16. Мијајловић Ђорђе, наставник верске наставе
 17. Кованџић Весна, наставница економске групе предмета
 18. Илић Светлана, 2-1 представник Савета родитеља
 19. Стошковић Злата, 3-5 представник Савета родитеља
 20. Станковић Софија, ученица 3-1
 21. Булија Милица, ученица 4-8

 

X  Чланови Тима за смањење изостанака ученика

 1. Симијоновић Радмила, психолог
 2. Ђекић Вишња, педагог
 3. Јовановић Славица, наставник математике
 4. Ђукић Јелица, наставник српског језика и књижевности
 5. Недељковић Марија, наставница физичког васпитања
 6. Јовашевић Катарина, 3-2 представник Савета родитеља
 7. Ћурдић Никола, ученик 3-3
 8. Недељковић Никола, ученик 3-3

 

 

XI  Вршњачки тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања за школску 19/20. годину

 

1.Симоновић Маша, 2-5

2.Ћурдић Никола,  3-3

3.Кујунџић Ксенија, 4-3

4.Тодоровић Јована, 3-5

5.Богосавњевић Теодора, 3-5

6.Грбовић Мина 2-3

7.Милановић Мариа 2-5

8.Глишић Сања 2-5

9.Милетић Елена 2-5

10.Ровчанин Мина 2-5

11.Ђиновић Андреа 2-5

12.Ђери Милица 2-5

13.Николић Емилија 2-9

14.Поповић Лорена 2-9

15.Чупић Игор 2-9

16.Бојовић Маша 2-9

17.Вученовић Никола 2-9

 

XIII  Чланови Тима за школски маркетинг

 1. Дејан Недић, директор
 2. Цвета Митровић, пом. директора
 3. Александра Масло, библиотекар
 4. Божица Васиљевић координатор
 5. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике
 6. Биљана Мирић, наставница економске групе предмета
 7. ППС

 

XIV Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање:

1.Радмила Симијоновић, психолог

2.Вишња Ђекић, педагог

3.Јасмина Божић, наставница економске групе предмета

4.Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета

5.Биљана Мирић – наставница економске групе предмета -координатор

 1. Кујунџић Ксенија, 4-3
 2. Михаиловић Мина 4-3

 

XV Чланови Тима за подршку новопридошлим ученицима

 1. Одељењски старешина
 2. Два ученика из одељења
 3. Предметни наставник

 

XVI Чланови Тима за подршку новопридошлим наставницима

1.ППС

2.Помоћник директора

3.Председник стручног већа