Тимови и чланови тимова

I   Чланови Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Дејан Недић, директор коодинатор
 2. Цвета Митровић, помоћник директора
 3. Радмила Симијоновић, психолог
 4. Вишња Ђекић, педагог
 5. Јасмина Божић, наставница
 6. Мирослав Стринека, представник Савета родитеља III 4
 7. Слободан Малетић, представник Савета родитеља  I 3

II  Чланови Тимa за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Весна Лекић
 2. Снежана Лалић
 3. Зорица Никшић Траилов

III  Чланови Тимa за професонални развој запослених

 1. Психолог
 2. Педагог
 3. Татјана Чупић
 4. Ивона Крстић

IV  Чланови Cтручн активa за развојно планирање:

1.Радмила Симијоновић, психолог – координатор

2.Вишња Ђекић, педагог

3.Јасмина Божић

4.Сања Јосимов

5.Јасмина Живковић Вуковић

6.Милан Врачар

7.Снежана Лалић

8.Јелена Петровић

9.Марта Вујошевић

10.Александра Берток

11.Александра Масло

12.Биљана Милановски Рангелов

13.Марко Поповић

17.Миљан Шишовић, представник локалне самоуправе

 1. Слијепчевић Ивана представник Савета родитеља II 3
 2. Николић Драган представник Савета родитеља III 11
 3. Шубара Милена IV 9
 4. Кондић Ана IV 7

V Чланови Tимa за самовредновање

1.Јасмина Живковић Вуковић

2.Вишња Ђекић-координатор

3.Радмила Симијоновић

4.Братислава Дабовић

5.Бојана Новаковић

 1. Вукотић Снежана представник Савета родитеља III 10
 2. Теодора Ковач II 1

8.Алекса Синадиновић  II 7

 

VI  Чланови Стручнoг активa за развој школског програма

 1. Биљана Рангелов Милановски
 2. Марија Недељковић
 3. Весна Кованџић координатор
 4. Јелена Колунџија
 5. Психолог школе
 6. Педагог школе-

 

VII  Чланови Тима за кризне интервенције

 • Руководећи тим:
  1. Дејан Недић, директор
  2. Цвета Митровић, пом. директора
 • Тим за информисање:
  1. Дејан Недић, директор
  2. Татјана Чупић, секретар
  3. Драгана Бјелајац Станковић, наставник српског језика и књижевности
 • Тим за подршку:
  1. Радмила Симијоновић, психолог
  2. Вишња Ђекић, педагог

 

VIII  Чланови Тима за инклузивно образовање

 1. Вишња Ђекић, педагог
 2. Радмила Симијоновић, психолог
 3. Биљана Милановски Рангелов, наставник историје,
 4. Глорија Јовић, наставник физичког васпитања
 5. Милан Стошић, наставник физичког васпитања-координатор
 6. Александра Берток наставник енглеског језика
 7. Драгана Петровић родитељ IV 6
 8. Мијајловић Маја родитељ III 9
 9. Вукобрат Тијана IV 2
 10. Ђурђевић Сара IV 2

IX  Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. Симијоновић Радмила, психолог
 2. Ђекић Вишња, педагог
 3. Андрејић Драгица, економска група предмета
 4. Ђукић Вукосављевић Зорица, економска група предмета, координатор
 5. Берток Александра, наставник енглеског језика
 6. Новаковић Бојана, наставник енглеског језика,
 7. Васиљевић Божица, наставник енглеског језика
 8. Колунџија Јелена, наставник социологије и грађанског васпитања
 9. Војчић Драженка, наставник математике
 10. Стошић Милан, наставник физичког васпитања
 11. Недељковић Марија, наставник физичког васпитања
 12. Јосимов Сања, наставник екологије и биологије
 13. Мијајловић Ђорђе, наставник верске наставе
 14. Павловић Биљана, наставник пословне информатике и економске групе предмета
 15. Кованџић Весна, наставник пословне информатике и економске групе предмета
 16. Стошковић Злата, представник Савета родитеља II 5
 17. Тодорчевић Андријана, представник Савета родитеља III 8
 18. Ераковић Страхиња IV 7
 19. Томић Сретен IV 8
 20. Станковић Софија II 1

X  Чланови Тима за смањење изостанака ученика

 1. Симијоновић Радмила, психолог
 2. Ђекић Вишња, педагог
 3. Јовановић Славица, наставник математике
 4. Ђукић Јелица, наставник српског језика и књижевности
 5. Павловић Биљана, наставник информатике
 6. Хајдин Катарина, представник Савета родитеља IV2
 7. Булија Милица III 8
 8. Стевановић Александра III 5

 

XIII  Чланови Тима за школски маркетинг

1.Дејан Недић, директор

2.Цвета Митровић, пом. директора

3.Драгана Бувач, координатор

4.Александра Масло, библиотекар

5.Божица Васиљевић

6.Братислава Дабовић

7.Јасмина Божић

8.Биљана Мирић

9.ППС

 

XIV Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање:

1.Радмила Симијоновић, психолог

2.Вишња Ђекић, педагог

3.Драгана Стојановић

4.Биљана Мирић –координатор

5.Ераковић Страхиња IV 7

6.Томић Сретен IV 8

 

 

XV Чланови Тима за подршку новопридошлим ученицима

 1. Одељењски старешина
 2. Два ученика из одељења
 3. Предметни наставник

 

XVI Чланови Тима за подршку новопридошлим наставницима

1.ППС

2.Помоћник директора

3.Председник стручног већа

 

I Комисија за рад са ученицима (УП)

1.Радмила Симијоновић, психолог – координатор

 

II  Комисија за организацију културно-забавног и  фискултурног

живота ученика

 1. Александра Масло
 2. Ђина Костић-координатор
 3. Глорија Јовић
 4. Марко Поповић
 5. ППС

III  Комисија за признавање испита

 1. Цвета Митровић
 2. Драгана Бувач
 3. Јасмина Божић

IV Комисија за такмичење ученика

1.Јелена Миошић-Дугоњић

2.Драженка Војчић

3.Љерка Крунић-координатор

4.Нина Диклић

5.Снежана Лалић

6.Зорица Никшић Траилов

7.Марко Поповић

V  Комисија за здравствено васпитање ученика

1.ПП служба

2.Глорија Јовић

3.Школски лекар

4.Сања Јосимов

 

VI  Комисија за додељивање похвале и награда ученицима

1.Одељењски старешина

2.ПП служба

3.Наставник Физичког васпитања

VII Комисија за преглед школске документације

 1. Јасна Кривокапић
 2. Божица Васиљевић
 3. Снежана Лалић
 4. Нина Диклић
 5. Александра Масло
 6. Марија Недељковић
 7. Марија Шиник
 8. Педагог

 

VIII Комисија за извођење  излета и  екскурзије ученика и наставника

1.Мира Малеш

2.Радмила Симијоновић

3.Давор Тривић-координатор

 

I X   Комисија за  штете

1.Давор Тривић

2.Милан Врачар

3.Милорад Курбалија-координатор

 

X   Kомисија за безбедност и здравље на раду

1.Милан Стошић

2.Милан Курбалија

 1. Александар Милошевић
 2. Ђорђе Мијајловић
 3. 5. Татјана Чупић

 

X I  Руководиоци кабинета/бр. кабинета

 1. Марко Поповић /11
 2. Биљана Павловић /15
 3. Ђина Костић /  16
 4. Колунџија Јелена /18а
 5. Љерка Крунић /19
 6. Радмила Симијоновић / 26а
 7. Весна Кованџић /27-1/
 8. Катарина Ивовић /33/1
 9. Зорица Ђукић Вукосављевић /33/2
 10. Свијетлана Шормаз //34/
 11. Јасмина Божић /35/
 12. Братислава Дабовић /36/1
 13. Драгана Стојановић /36/2

Координатор за све кабинете Јелена Петровић

 

XII  Председници стручних већа- координатори

 

Педагошки колегијум

 1. Српски језик и књижевност -Марта Вујошевић
 2. Страни језик – Александра Берток
 3. Математика – Јасмина Живковић Вуковић
 4. Рачунарство и информатика и пословна информатика – Јелена Петровић
 5. Физичко васпитање – Марко Поповић
 6. Природна група предмета – Сања Јосимов
 7. Историја, економска географија – Биљана Милановски Рангелов
 8. Право, социологија, верска настава и грађанско васпитање          – Милан Врачар
 1. Економска група предмета – Јасмина Божић

а) рачуноводство                                -Снежана Лалић

б)обука у бироу                                  -Зорица Ђукић Вукосављевић

в)канцеларијско и СПК                     – Весна Кованџић

 

 1. Библиотека -Александра Масло
 2. Тим за инклузију – Милан Стошић
 3. Тим за превенцију дискриминације,насиља, злостављања и занемаривња  –  Зорива Ђукић Вукосављевић
 1. Тим за изостанке – Славица Јовановић