Тимови и чланови тимова

ТИМОВИ:

 

I   Чланови Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Дејан Недић, директор коодинатор
 2. Цвета Митровић, помоћник директора
 3. Радмила Симијоновић, психолог
 4. Вишња Ђекић, педагог
 5. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета
 6. Јасмина Тодоровић, наставница хемије
 7. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 8. Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања
 9. Милан Мирић 1-7 представник Савета родитеља
 10. Слободан Малетић, 3-3 представник Савета родитеља

II  Чланови Тимa за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Вера Коџо, наставница економске групе предмета
 2. Снежана Лалић, наставница економске групе предмета
 3. Зорица Никшић Траилов, наставница енглеског језика
 4. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 5. Јасмина Тодоровић, наставница хемије
 6. Бојана Новаковић, наставница енглеског језика
 7. Славица Јовановић, наставница математике

 

III  Чланови Тимa за професонални развој запослених

 1. Психолог
 2. Педагог
 3. Татјана Чупић, правник, секретар школе
 4. Ивона Крстић, наставница економске групе предмета

IV  Чланови Cтручнog активa за развојно планирање:

 1. Радмила Симијоновић, психолог – координатор
 2. Цвета Митровић, помоћник директора
 3. Вишња Ђекић, педагог
 4. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета
 5. Сања Јосимов, наставница биологије
 6. Јасмина Живковић Вуковић, наставница математике
 7.  Милан Врачар, наставник грађанског васпитања
 8.  Снежана Лалић наставница економске групе предмета
 9. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике
 10. Бојана Жугај Ненадовић, наставница српског језика и књижевности
 11. Александра Берток, наставница енглеског језика
 12. .Александра Масло, наставница српског језика и књижевности, библиотекар
 13. .Биљана Милановски Рангелов, наставница историје
 14. Марко Поповић, наставник физичког васпитања
 15. Јасмина Тодоровић, наставница хемије
 16. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 17. Јелена Колунџија, наставница социологије
 18. 17.Миљан Шишовић, представник локалне самоуправе
 19. Ивана Слијепчевић, 4-3 представник Савета родитеља
 20. Жаклина Стојановић, 2-4 представник Савета родитеља
 21. Стеван Андрејић, ученик 4-2

V Чланови Tимa за самовредновање

 1. Вишња Ђекић-координатор
 2. Радмила Симијоновић, психолог
 3. Братислава Дабовић, наставник информатике
 4. Драженка Војчић, наставница математике
 5. Марија Недељковић, наставница физичког васпитања
 6. Милица Филиповић, 2-8 , представник Савета родитеља
 7. Немања Крстић учениц 4-9
 8. Никола Ћурдић, учени 4-3

VI  Чланови Стручнoг активa за развој школског програма

 1. Марина Врућинић, наставница економске групе предмета
 2. Весна Кованџић координатор
 3. Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања
 4. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 5. Бојана Илић, наставница енглеског језика
 6. Јасмина Тодоровић, наставница хемије
 7. Нада Завишић, , наставница физичког васпитања
 8. Марта Вујошевић, наставница српског језика и књижевности
 9. Психолог школе
 10. Педагог школе-

 

VII  Чланови Тима за кризне интервенције

 • Руководећи тим:
  1. Дејан Недић, директор
  2. Цвета Митровић, пом. директора
 • Тим за информисање:
  1. Дејан Недић, директор
  2. Татјана Чупић, секретар
 • Тим за подршку:
  1. Радмила Симијоновић, психолог
  2. Вишња Ђекић, педагог

VIII Чланови Тима за инклузивно  образовање  2020/21.

 1. Радмила Симијоновић, психолог
 2. Цвета Митровић, наставница економске групе предмета
 3. Глорија Јовић, наставник физичког васпитања
 4. Милан Стошић, наставник физичког васпитања-координатор
 5. Сашка Остојић наставница српског језика и књижевности
 6. Весна Мирковић, наставница енглеског језика
 7. Мира Малеш, наставница историје
 8. Нада Сувајчевић, наставница математике
 9. Јелица Стијовић, наставница економске групе предмета
 10. Бојана Ђоровић, наставница економске групе предмета
 11. Давор Тривић, наставник географије
 12. Сања Јосимов, наставница биологије
 13. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике
 14. Весна Лекић, наставница економске групе предмета
 15. Биљана Ивковић, наставница економске групе предмета
 16. Вишња Ђекић, педагог
 17. Маја Вукчевић, 2-3 представник Савета родитеља
 18. Марина Пантелић, 3-4 представник Савета родитеља
 19. Стефан Панић, ученица 2-3
 20. Хелена Лакић, ученица 2-3

 IX Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 2020/21.

 1. Недић Дејан, директор
 2. Симијоновић Радмила, психолог
 3. Ђекић Вишња, педагог
 4. Вујић Биљана, наставница економске групе предмета
 5. Крсмановић Марија, наставница економске групе предмета
 6. Трифковић Нада, наставница економске групе предмета
 7. Врачар Милан, наставник права и грађанског васпитања
 8. Завишић Нада, наставница физичког васпитања
 9. Андрејић Драгица, наставница економске групе предмета
 10. Берток Александра, наставница енглеског језика
 11. Колунџија Јелена, наставница социологије и грађанског васпитања
 12. Војчић Драженка, наставница математике
 13. Стошић Милан, наставник физичког васпитања
 14. Недељковић Марија, наставница физичког васпитања
 15. Јешић Зорица, наставница српског језика и књижевности
 16. Мијајловић Ђорђе, наставник верске наставе
 17. Илић Светлана, 3-1 представник Савета родитеља
 18. Стошковић Злата, 4-5 представник Савета родитеља
 19. Станковић Софија, ученица 4-1
 20. Стевовић Раденко-представник локалне самоуправе

X  Чланови Тима за смањење изостанака ученика

 1. Симијоновић Радмила, психолог
 2. Ђекић Вишња, педагог
 3. Јовановић Славица, наставник математике
 4. Ђукић Јелица, наставник српског језика и књижевности
 5. Недељковић Марија, наставница физичког васпитања
 6. Јовашевић Катарина, 4-2 представник Савета родитеља

XI  Вршњачки тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања за школску 2020/21. годину

XII Чланови Вршњачкoг-медијаторскoг тима

 1. Симоновић Маша, 3-5
 2.  Тодоровић Јована, 4-5
 3. Богосављевић Теодора, 4-5
 4. Грбовић Мина 3-3
 5. Милановић Мариа 2-5
 6. Глишић Сања 3-5
 7. Милетић Елена 3-5
 8. Ровчанин Мина 3-5
 9. Ђиновић Андреа 3-5
 10. Ђери Милица 3-5
 11. Николић Емилија 3-9
 12. Поповић Лорена 3-9
 13. Чупић Игор 3-9
 14. Бојовић Маша 3-9
 15. Вученовић Никола 3-9

XIII  Чланови Тима за школски маркетинг

 1. Дејан Недић, директор
 2. Цвета Митровић, пом. директора
 3. Александра Масло, библиотекар, координатор
 4. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета
 5. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике
 6. Биљана Благојевић, наставница економске групе предмета
 7. ППС

XIV Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање

 1. Радмила Симијоновић, психолог
 2. .Вишња Ђекић, педагог
 3. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета
 4. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета
 5. Биљана Благојевић – наставница економске групе предмета -координатор

XV Чланови Тима за подршку новопридошлим ученицима

 1. Одељењски старешина
 2. Два ученика из одељења
 3. Предметни наставник

XVI Чланови Тима за подршку новопридошлим наставницима

 1. Одељењски старешина
 2. Два ученика из одељења
 3. Предметни наставник

XVI Чланови Тима за подршку новопридошлим наставницима

 1. ППС
 2. Помоћник директора
 3. Председник стручног већа

I Комисија за рад са ученицима (УП)

 1. Радмила Симијоновић, психолог – координатор
 2. Јелица Црногорчевић, наставница српског језикa и књижевности
 3. Иван Поповић, наставник економске групе предмета

II  Комисија за организацију културно-забавног и  фискултурног живота ученика

 1. Александра Масло
 2. Ђина Костић-координатор
 3. Глорија Јовић, наставница физичког васпитања
 4. Марко Поповић, наставник физичког васпитања
 5. ППС

III  Комисија за признавање испита

 1. Цвета Митровић, пом. директора
 2. Драгица Андрејић, наставница економске групе предмета
 3. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета

IV Комисија за такмичење ученика

 1. Јелена Миошић-Дугоњић
 2. Драженка Војчић, наставница математике
 3. Љерка Крунић-координатор
 4. Нина Диклић, наставница економске групе предмета
 5. Снежана Лалић, наставница економске групе предмета
 6. Зорица Никшић Траилов, наставница енглеског језика
 7. Марко Поповић, наставник физичког васпитања

V  Комисија за здравствено васпитање ученика

 1. ПП служба
 2. Глорија Јовић, наставница физичког васпитања
 3. Школски лекар
 4. Сања Јосимов, наставница биологије

VI  Комисија за додељивање похвале и награда ученицима

 1. Одељењски старешина
 2. ПП служба
 3. Наставник Физичког васпитања

 VII Комисија за преглед школске документације

 1. Јасна Кривокапић, наставница економске групе предмета
 2. Александра Милекић, наставница економске групе предмета
 3. Снежана Лалић, наставница економске групе предмета
 4. Нина Диклић, наставница економске групе предмета
 5. Александра Масло, наставница српског језикa и књижевности, библиотекар
 6. Марија Недељковић, наставница физичког васпитања
 7. Марија Шиник, наставница економске групе предмета
 8. Снежана Остојић, наставница економске групе предмета
 9. Марина Врућинић, наставница економске групе предмета
 10. Педагог

VIII Комисија за извођење  излета и  екскурзије ученика и наставника

 1. Мира Малеш- наставнице историје-координатор
 2. Радмила Симијоновић, психолог
 3. Давор Тривић, наставник географије

I X   Комисија за  штете

 1. Давор Тривић, наставник географије
 2. Милан Врачар, наставник грађанског васпитања
 3. Зоран Стојанов, домар

X   Kомисија за безбедност и здравље на раду

 1. Милан Стошић, наставник физичког васпитања
 2. Нада Завишић, наставник физичког васпитања
 3. Зоран Стојанов, домар
 4. 4.Александар Милошевић, наставник физичког васпитања
 5. Ђорђе Мијајловић, наставник верске нставе
 6. Татјана Чупић, секретар школе

XI  Комисија за рад библиотеке

 1. Споменка Јандрић, библиотекар
 2. Ђина Костић, професор српског језика и књижевности
 3. Александра Маслo, професор српског језикa и књижевности, библиотекар
 4. Јелена Миошић Дугоњић, професор економске групе предмета
 5. Сашка Остојић, библиотекар, професор српског језикa и књижевности

XII  Руководиоци кабинета/бр. кабинета

 1. Марко Поповић /11/
 2. Весна Кованџић и Јелена Петровић /15/
 3. Ђина Костић /  16/
 4. Милан Врачар /18а/
 5. Братислава Дабовић и Љерка Крунић /19/
 6. Радмила Симијоновић / 5/
 7. Драгана Обрадовић и Јелица Стијовић /27-1/
 8. Слободан Перовић /27-2/
 9. Марија Крсмановић /30/
 10. Катарина Ивовић и Тамара Мијатовић /33-1/
 11. Нада Трифковић /33-2/
 12. Свијетлана Шормаз и Босиљка Војновић //34/
 13. Јелена Миошић Дугоњић и Љиљана Илић /35/
 14. Марина Врућинић и Зорица Ђукић Вукосављевић /36-1/
 15. Бојана Ђоровић и Снежана Лалић /36-2/
 16. Драгана Стојановић /37/

Координатор за све кабинете Братислава Дабовић

XIII  Председници стручних већа-Педагошки колегијум

 1. Српски језик и књижевност -Бојана Жугај Ненадовић
 2. Страни језик – Александра Берток
 3. Математика – Јасмина Живковић Вуковић
 4. Физичко васпитање – Марко Поповић
 5. Природна група предмета – Сања Јосимов
 6. Историја, економска географија, ликовна култура – Биљана Милановски Рангелов
 7. Право, социологија, верска настава и грађанско васпитање – Милан Врачар
 8. Економска група предмета – Јасмина Божић

8.1.Рачуноводство  – Снежана Лалић

8.2. Обука у бироу – Зорица Ђукић Вукосављевић

8.3. Канцеларијско пословање и  ППК – Снежана Остојић

9. Рачунарство и информатика и пословна информатика – Братислава Дабовић

10. Библиотека  -Александра Масл

11.Тим за инклузију – Милан Стошић

12. Тим за превенцију дискриминације,насиља, злостављања и занемаривња   Нада Трифковић

13. Тим за изостанке – Славица Јовановић

14.  Директор

15. Помоћник директора

16. Педагог

17. Психолог

СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОД.

 

 

Први разред

1.     Станојевић Јелена

2.      Поповић Иван

3.        Божић Јасмина

4.      Ивковић Биљана

5.      Крсмановић Марија

6.      Вујић Биљана

7.      Благојевић Биљана

8.      Обрадовић Драгана

9.      Милекић Александра

10.   Поповић Марко

 

 

Други разред

1.      Ђукић Вукосављевић Зорица

2.      Јовић Глорија

3.      Стијовић Јелица

4.      Ђоровић Бојана

5.      Лекић Весна

6.      Крунић Љерка

7.      Зорић Љиљана

8.      Никшић Траилов Зорица

9.      Врућинић Марина

10.  Ристић Младеновић Марина

 

 

Трећи разред

1.      Стошић Милан

2.      Ђурић Зорић Марија

3.      Живковић Вуковић Јасмина

4.      Берток Александра

5.      Јовановић Славица

6.      Диклић Нина

7.      Вујошевић Марта

8.      Јовановић Славица

9.      Стојановић Драгана

10.    Илић Бојана

                                  

 

 

Четврти разред

1.      Кривокапић Јасна

2.      Завишић Нада

3.      Ђекић Снежана

4.      Рангелов Биљана

5.      Илић Љиљана

6.      Милошевић Александар

7.      Крстић Ивона

8.      Црногорчевић јелица

9.      Тривић Давор

10.    Ивовић Катарина

 

Одељењски старешина за ванредне ученике  – Бојана Новаковић

Записничар Наставничког већа – Јелена Станојевић

Координатори одељењских већа:

I разреда –координатор Јелена Станојевић, записничар Биљана Благојевић

II  разреда- координатор  Јелена Петровић, записничар Марина Ристић Младеновић

III   разреда – координатор Милан Стошић, записничар Нина Диклић

IV разред – координатор Невена Папић, записничар Босиљка Војновић

 

У Београду, септембар, 2020.

Председник Школског одбора

Андрејић Драгица