Уговори о донацији

Уговори 2019.

Vatrosprem d.o.o.

PRODUCTS-d.o.o

Академија за пословну економију

Београдска банкарска академија

Драле д.о.о

Факултет за менаџмент

Фондација Никола Којовић

ГТ – хемија

Висока школа за пословну економију и предузетништво

Petković tim security doo

Савез рачуновођа и ревизора Србије

Универзитет Сингидунум

Intercaffe doo

Србоауто д.о.о.