Упис

На основу ранг листе Министарства број бодова за упису Другу економску школу, у протекле четири уписне године:

 

Табела 1.

 

Образовни профил  
2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16.  
макс-мин макс-мин макс-мин макс-мин  
Економски техничар 98,00-74,86 * 95,40-71,04 96,00-75,11  
Пословни администрaтор 97,00-75,98 *  
Финансијски администрaтор 97,50-75,06 * 94,20-73,80 97,25-78,42  

*поништени резултати завршног испита / ученици уписивани на основу школског успеха/

 

 

Образовни профил Број одељења по разредима за школску 2015/16. годину

 

I разред II разред III разред IV разред
Економски техничар 9 9 10 9
Пословни администрaтор / / 1 2
Финансијски администрaтор 3 3 2 2
Укупно 12 12 13 13