Јавне набавке

Оглас – прикупљање понуда за издавање у закуп школског простора

Оквирни споразум – екскурзија првог разреда

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзија првог разреда

Позив за подношење понуда – екскурзија првог разреда

Конкурсна документација – екскурзија првог разреда

Pitanja i odgovori tender

Plan javnih nabavki za 2018. god.

Obavešenje o zaključenom ugovoru- STRUJA 01/18

Poziv za podnošenje ponuda- nameštaj

Konkursna dokumentacija – nameštaj

Poziv za podnošenje ponuda – ekskurzija trećeg razreda

Konkursna dokumentacija – ekskurzija trećeg razreda

Plan javnih nabavki za 2018. god. – izmene

Izmene konkursne dokumentacije  – nameštaj

Izmene – poziv za podnošenje ponuda – nameštaj

Obaveštenje o produženju roka

Pitanja i odgovori

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – ekskurzija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za školski nameštaj

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – ekskurzija