Јавне набавке

Измена конкурсне документације  02/19

Питања и одговори

Конкурсна документација 02/19 – екскурзија првог разреда

Позив за подношење понуда 02/19.

Обавештење о закљученом уговору 01/19

Обавештење о продужењу рока за прикупљање понуда 01/19

Измена позива за прикупљање понуда 01/19.

Измена конкурсне документације 01/19

План јавних набавки за 2019. годину

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – екскурзија четвртог разреда

Позив за подношење понуда – екскурзија IV разреда

Конкурсна документација – екскурзија IV разреда

Оглас – прикупљање понуда за издавање у закуп школског простора

Оквирни споразум – екскурзија првог разреда

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзија првог разреда

Позив за подношење понуда – екскурзија првог разреда

Конкурсна документација – екскурзија првог разреда

Pitanja i odgovori tender

Plan javnih nabavki za 2018. god.

Obavešenje o zaključenom ugovoru- STRUJA 01/18

Poziv za podnošenje ponuda- nameštaj

Konkursna dokumentacija – nameštaj

Poziv za podnošenje ponuda – ekskurzija trećeg razreda

Konkursna dokumentacija – ekskurzija trećeg razreda

Plan javnih nabavki za 2018. god. – izmene

Izmene konkursne dokumentacije  – nameštaj

Izmene – poziv za podnošenje ponuda – nameštaj

Obaveštenje o produženju roka

Pitanja i odgovori

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – ekskurzija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za školski nameštaj

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – ekskurzija