Упис ученика у први разред школске 2018/19. године

У школској 2018/19. у Другу економску школу, уписаће се:

осам одељења образовног профила економски техничар и

– два одељења образовног профила финансијски администратор

Друга економска школа

Вождовац – Београд , Господара Вучи ћа 50, Тел: 011/644-0132

skola@drugaekonomska.edu.rs, www.drugaekonomska.edu.rs

 Подручје рада:

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

 BGVO SC 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР       240 /5/..4 ГОД.

BGVO SC 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР   60 /5/..4 ГОД

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1) Пријаву за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту;

3) Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању,

односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

4) Извод из матичне књиге рођених

5) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.

 ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

 1.Економски техничар:

 а1- нормалан вид на близину

д1- нормална функција горњих екстремитета

д3- нормална функција кичменог стуба

 2. Финансијски администратор:    

а1- нормалан вид на близину

а2- нормалан вид на даљину

д1-нормална функција горњих екстремитета

д3-нормална функција кичменог стуба