Упис ученика у први разред у школску 2018/19. годину

Упис ученика у први разред у школску  2018/19. годину, обавиће се у понедељак и уторак, 9. и 10. јула 2018. године, у периоду од 8:00 до 15:00 часова.

Потребни документи  за упис у први разред:

1) Пријава за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту и  сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова – ОБАВЕЗНО ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ-

ДОБРО ДОШЛИ У ДРУГУ ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ!!!!!