Пројекат Презентација квалитета образовно – васпитног рада Друге економске школе као ресурсног центра одабраног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Друга економска школа из Београда је одабрана као Ресурсни центар од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У склопу пројекта под називом: Презентација квалитета образовно – васпитног рада Друге економске школе другим школама у Србији, наша школа је додељену улогу успешно реализовала.

Презентација примера успешне праксе, размена искустава и обуке су спровођене у три регионална центра у којима су окупљене школе које им гравитирају, 15 школа са по 3 представника (директор и 2 наставника) у сваком центру.

Представљање кроз предавања и радионице је реализовано по следећој динамици:

 • децембра 2018.године у Чачку
 • децембра 2018.године у Нишу
 • децембра 2018.године у Новом Саду
 • децембра 2018. године у Београду

Пројекти који су представљени и обуке које су реализоване у Чачку, Нишу и Новом Саду су:

 • „Обука о спровођењу виртуелне праксе“

 Реализатори: Цвета Митровић, помоћник директора;

Јасмина Божић, председник Стручног већа наставника економске

групе предмета;

Јелена Станојевић, наставник економске групе предмета.

 • Панел дискусија

Тема: Сарадња средње економске школе са другим школама из истог подручја рада , образовним институцијама и привредним друштвима

Панелисти: Драгана Бувач,  – „Успостављање сарадње са школама, образовним институцијама и привредним друштвима кроз организацију Економијаде 2014.“

                    Дејан Недић, директор – „ Сарадња са локалном самоуправом и привредним друштвима“;

Владан Ницовић, директор Економске школе Чачак  и Миле Саковић, директор Прве економске школе из Београда су учествовали у представљању пројекта „Економијада“ као сарадници и оснивачи поменутог пројкета.

 • „Физичко васпитање – моделовање стила живота младих“

Реализатори: Марко Поповић, председник Стручног већа наставника физичког

васпитања;

Милан Стошић, наставник физичког васпитања.

Пројекти који су представљени и обуке које су реализоване у Београду су:

 • „Презентација примера добре праксе из области пројектни рад и пројектна настава“

Реализатор: Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања

 • Представљање значаја корелативних часова за унапређење наставне праксе“

Реализатори: Јасмина Тодоровић, и Јелена Димитријевић, наставнице хемије и комерцијалног познавања робе

 • „Презентација програма развоја друштвених компетенција и додатне наставе физичког васпитања у функцији успостављања доброг васпитног модела“
 • Реализатори: Милан Стошић, наставник физичког васпитања и Радмила Симијоновић, психолог
 • „Презентација учења ван учионоце-неформално и информално образовање младих у оквиру предмета српски језик икњижевност“
 • Реализатори: Александра Масло и Ђина Костић, наставнице српског језика и књижевности
 • „Презентација Ес дневника и специфичности његове примене у стручним предметима“
 • Реализатори: Јелена Петровић и Љерка Крунић, наставнице пословне информатике

 

Након сваке презентације је уследила продуктивна дискусија. Извршена је  еввалуација.

 

План и сви циљеви пројекта који су унапред утврђени су у потпуности остварени. Реализатори пројкта су добили позитивне критике од свих учесника, похвале за начин презентовања и преноса позитивног искуства што је и потврђено анализом евалуационих листова које су учесници скупа попуњавали.Конструктивна питања која су постављали учесници послужили су као добра подлога за даљи развој и унапређење знања и вештина. Са колегама из других школа размењени су контакти у циљу даље сарадње.