Посета педагошком музеју

Дана, 31. јануара 2019. године, ученици одељења IV-10 Друге економске школе, посетили су Педагошки музеј у Београду у Узун Мирковој улици број 14. Музеј је основан 24.11.1896. и самим тим представља једну од најстаријих музејских установа у Србији. Основало га је Друштво учитеља Србије са задатком да сакупља и чува наставна средства и све друго што има педагошке и историјске вредности.
Током свих ових година прикупљено је неколико десетина хиљада уџбеника, наставних средстава, фотографија и докумената које сведоче о раду српских школа од почетка 19. века до данас.
Први управник музеја био је Димитрије Ј. Путниковић. Завршио је Учитељску школу 1880. у Београду. Био је учитељ, школски надзорник, писац уџбеника, уредник часописа Учитељ, управитељ Школског музеја од његовог оснивања до 1906. године, Почетком 20. Века, у Музеју су се налазила вредна документа за историју српског образовања, али је током и Првог и Другог светског рата све уништено.
По ослобођењу, Музеј је реконструисан и смештен у зграду Основне школе Свети Сава. Треба напоменути да је име овог музеја некада било Школски музеј, али је назив промењен у Педагошки 1960.

Сада, Музеј прикупља предмете и документе, који су повезани са историјом школства, просвете и педагогије у Србији. Резултате свога истраживања, стручни тим Музеја, представља кроз Сталну поставку и на тематским изложбама, као и путем каталога.
Поред тога, Музеј организује предавања, семинаре, радионице и друге облике културних и образовних дешавања.У Педагошком музеју се чува више од 50 000 предмета, односно књига, фотографија, наставних средстава, докумената и другог материјала који сведоче о развоју школства и образовања у Србији.

 

Ања Кнежевић 4-10