Избор ученика генерације и спортисте генерације

На основу решења директора бр. 286. од 19.03.2019. године, Комисија за избор ученика генерације и спортисте генерације формирана у саставу:

 1. Радмила Симијоновић, председник Комисије
 2. Бојана Жугај Ненадовић, члан
 3. Марија Недељковић , члан
 4. Вишња Ђекић, члан
 5. Милица Адамовић, представник Ученичког парламента
 6. Ксенија Кујунџић, представник Ученичког парламента

 

Комисија је заседала дана 17. маја 2019, у времену од 10,00 до 12,10 часова.

Рад Комисије је настављен у понедељак, 20.05.2019.  у 15,00 часова.

 

Дана 20. маја 2019, у складу са Правилником о похвалама и наградама за ученике Друге економске школе, утврдила је следећу ранг листу за ученика генерације за школску 2018/19. годину:

 

Презиме и име                               одељење               поени

 

 1. Митровић Михаило             IV-3                     173
 2. Јевтов Јана                                  IV-12                   146

 

У Београду, 20. маја 2019.

Комисија:

Радмила Симијоновић, предсеедник

________________________

Бојана Жугај Ненадовић

_________________________

Марија Недељковић

_________________________

Вишња Ђекић

________________________

Милица Адамовић

__________________________

Ксенија Кујунџић

__________________________

 

 

На основу решења директора бр. 286. од 19.03.2019. године, Комисија за избор ученика генерације и спортисте генерације формирана у саставу:

 1. Радмила Симијоновић, председник Комисије
 2. Бојана Жугај Ненадовић, члан
 3. Марија Недељковић , члан
 4. Вишња Ђекић, члан
 5. Милица Адамовић, представник Ученичког парламента
 6. Ксенија Кујунџић, представник Ученичког парламента

 

Комисија је заседала дана 17. маја 2019, у времену од 10,00 до 12,10 часова.

Рад Комисије је настављен у понедељак, 20.05.2019.  у 15,00 часова.

 

Дана 20. маја 2019, у складу са Правилником о похвалама и наградама за ученике Друге економске школе, утврдила је следећу ранг листу за спортисту  генерације за школску 2018/19. годину:

 

Презиме и име                     одељење               поени

 

 1. Веић Сташа                 IV-8                       207,7
 2. Грујић Ива                     IV-10                     183

                                       

 

У Београду, 20. маја 2019.

Комисија:

Радмила Симијоновић, предсеедник

_________________________

Бојана Жугај Ненадовић

___________________________

Марија Недељковић

__________________________

Вишња Ђекић

__________________________

Милица Адамовић

_______________________

Ксенија Кујунџић

____________________