У нови разред са новом обуком

Наставници економске групе предмета на обуци за примену софтвера  “BIZNISOFT” у настави Рачуноводства, ФРО и Економског пословања. BIZNISOFT је програм за вођење књиговодства у производним и услужним предузећима. Први део обуке BIZNISOFT-а је одржан 26. и 28. августа у просторијама наше школе, у кабинетима 15 и 35, у две групе. Овај део обуке је завршио 31 наставник.