Продужење трајања зимског распуста

По Одлуци МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА број  601-00-00003/2020-15 од 12. фебруара 2020. обавештавамо  родитеље и ученике да је зимски распуст продужен до 21. фебруара 2020. године.
Настава почиње 24. фебруара по следећем распореду:

II и IV година пре подне 

I и III после подне