Обавештење за родитеље и ученике

Настава почиње 18. 01.2021.

* *У недељи 18.01.-22.01.2021.  непосредну наставу похађа пододељење Б, а онлајн пододељење А.
Смена ДРУГИ и ЧЕТВРТИ разред пре подне, ПРВИ и ТРЕЋИ разред по подне.
** У недељи 25.01.-29.01.2021.  непосредну наставу похађа пододељење А, а онлајн пододељење Б.
Смена ПРВИ и ТРЕЋИ разред пре подне, ДРУГИ и ЧЕТВРТИ разред по подне.
*** У недељи 01.02.-05.02.2021.  непосредну наставу похађа пододељење Б, а онлајн пододељење А.
Смена ПРВИ и ТРЕЋИ разред пре подне, ДРУГИ и ЧЕТВРТИ разред по подне.
*Од 08.02.2021., у наредним  недељама смене се мењају на сваке две недеље, а пододељења А и Б на непосредној настави се мењају на недељном нивоу.
*Часови трају 30 минута по распореду часова који је важио за период од 14.09-27.11.2020., а према следећем распореду звоњења:
Пре подне После подне
1. час 7,45-    8,15

Међусмена 12,05-13,00

 

Дезинфекција просторија

1. час 13,00-   13,30
2. час 8,20-    8,50 2. час 13,35-   14,05
3. час 9,05-    9,35 3. час 14,20-   14,50
4. час 9,40-  10,10 4. час 14,55-   15,25
5. час 10,25-10,55 5. час 15,40-   16,10
6. час 11,00-11,30 6. час 16,15-   16,45
7. час 11,35-12,05 7. час 16,50-   17,20