Формативно оцењивање

Радмила Симијоновић, стручни сарадник психолог самостални педагошки саветник  и  Вишња Ђекић, стручни сарадник  педагог осмислиле су и  одржале  радионицу   за наставнике  „ Кључни елементи формативног оцењивања“. Радионица је реализована у школи, у уторак, 02.фебрура 2021.године у термину од 12 до 13,30 часова.

Планирано је да се за представнике осталих стручних већа радионице одрже у континуитету до петка, 05.02.2021.

Радионица је подразумевала примену знања о оцењивању на конкретним примерима из свакодневног васпитно образовног рада - сумативном и формативном оцењивању, давању јасне и концизне повратне информације, извештавању и образлагању оцене.

Сегмент рада односио се на сврху и функцију ваљаног оцењивања

 Договорено је да се следећа радионица одржи на тему „Технике формативног оцењивања“.