Радионица „Сезонски календар“

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „СЕЗОНСКИ КАЛЕНДАР“ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗНАЊЕ ПОТРАЖИ, КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ УБЛАЖИ“

Дана 29.4.2021. одржана је 90 минутна радионица под називом „Сезонски календар“ у оквиру пројекта и обуке за наставнике и ученике „Знање потражи, климатске промене ублажи“.

Радионицу је организовала и реализовала наставница социологије Јелена Колунџија на додатној настави . У радионици је учествовало шеснаест ученика из одељења 3-1, 3-2, 3-3 и 3-5.

Пројекат је осмислила међународна невладина еколошка организација под називом Врлд Вајлд Фонд, чију обуку је прошла наставница. Реализација радионица је практични део обуке.

Циљ еадионице је да се ученици упознају са опасностима глобалног загревања , последицама и начином прилагођавања климатским променама. На радионици „сезонски календар, наставница је користила метод обрнуте учионице. Ученици су по групама добили своје области и задатке, питања која треба да истраже, проуче и анализирају, материјале које треба да припреме, затим да изаберу и припреме пригодне илустрације и повежу своја нова и стара знања из области климатских промена, екологије, биологије и социологије.

Ученици су прву половину радионице по групама приказивали оно што су истражили и научили и приказали нове увиде које су стекли. У другом делу радионице ученици су заједно са наставницом прошли кратки интерактивни курс на тему „Разумевање климатских промена“.

Циљ целе радионице био је разумевање везе и утицаја климатских промена на економске, друштвене и еколошке аспекте живота.

Договорено је да ће ученици на својим часовима одељењске заједнице изложити рад и стечена знања и искуства са радионице, и тиме упознати одељењске старешине и друге ученике. Наставница Јелена Колунџија кратак извештај и фотографије са радионице послала је одељењским старешинама да их објаве на разредним вајбер групама.

У потпуности су поштоване препоручене епидемиолошке мере.