Обавештење за ученике првог разреда о почетку наставе

Први разред

За одељења  I  – 1, 3, 5, 7 и 9  настава почиње у 7:45 часова

За одељења  I – 2, 4, 6, 8 и 10 настава почиње у  12:00 часова