Пројекат “ Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“.

Данас је на  Учитељском факултету одржан скуп поводом обележавања почетка пројекта

“ Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“.

Главни циљеви пројекта су јачање институционалних капацитета за реализацију инклузивног образовања и промоцију инклузивног образовања као општеприхваћеног стандарда у образовном систему Републике Србије.

Потписници документа који означава званични почетак имплементације пројекта били су  Бранко Ружић, први потпредседник владе и министар просвете, науке и технолошког развоја, Emanuele Giaufret, амбасадор и шеф Делегације Европске уније у Републици Србији и  Deyana Kostadinova, директорка UNICEF-a у Републици Србији.

У панел дискусији о  важности инклузивног образовања говорили су Јован Аксентијевић, студент и сарадник интерресорне комисије за инклузивно образовање у општини Аранђеловац, Дејан Недић, директор Друге економске школе и Соња Париповић, учитељица у основној школи у Новом Саду и добитница Светосавске награде 2017.године

Директор  Дејан Недић говорио је о пракси инклузивног образовања у Другој економској школи, активностима које се предузимају како би се обезбедио квалитет и унапредиле компетенције наставника и стручних сарадника за пружање квалитетне додатне подршке.

Истакао је значај сарадње са родитељима ученика и стручњацима других сектора који негују инклузивни приступ под слоганом да смо сви различити али имамо иста права и потребе и не желимо да нас различитост раздваја.

Квалитетну инклузивну праксу школе поткрепио је и навођењем  примера о бишвем ученику наше школи С.Л. који и даље радо и континуирано  остварује контакт са директором и школом.