НАШ ДИРЕКТОР ДЕЈАН НЕДИЋ ДОБИО СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ

Дејан Недић, радећи на пословима у области образовања и васпитања, најпре као наставник (четрнаест година), а затим и као директор исте школе (15 година), истицао се изузетном радном енергијом и посвећеношћу ученицима и развоју установе у свим областима квалитета рада школе и развијању позитивне атмосфере у школи. Више од једне деценије је председник Друштва директора школа Србије, асоцијације која је посвећена развоју професионализма и лидерства у образовању. Члан је Скупштине Заједнице економских, правно-биротехничких, трговачких, туристичких и угоститељских школа Србије. Као посебно значајне активности треба истаћи његов ангажман на уређивању система лиценцирања директора школа и то што је водитељ обука за директоре. Успешно руководи школским хором, пише и аранжира музику и текстове, хоби му је фудбалско суђење.