Хуманизам и ренесанса -огледни час

 

Дана 04.05.2022.г, на 4. и 5. часу, у одељењу I1, одржан је огледни час. Час је организовала и реализовала наставница српског језика и књижевности Бојана Жугај Ненадовић.

Наставна јединица која је реализована је „Хуманизам и ренесанса“ са утврђивањем и увежбавањем као типом часа. На часу су комбиновани дијалошки метод (у уводном делу), метод кошнице, escape room-а и текст метода (у средишњем делу) и барометар расположења (у завршном делу).

Циљеви часа су били утврђивање и унапређивање знања из области хуманизма и ренесансе, развијање способности опажања и закључивања, изградња позитивног односа према раду… Сарадник на изради наставне припреме за овај час је била психолог Радмила Симијоновић.

Часу је присуствовало 25 ученика. Ученици су били у прилици да користе раније стечена знања из области хуманизма и ренесансе; да сарађују у оквиру група, а раније стечена, утврђена и проширена знања искажу у завршном, индивидуалном задатку. Задаци су били конципирани тако да се на наредни прелазило само ако је претходни тачно решен, а за решавање су ученици користили ленту времена, анаграме, загонетке…

Ученици су на крају часа извршили евалуацију часа и методе рада, при чему су изнели позитивне утиске о начину рада и указали на занимљивост приступа градиву.

Часу су присуствовале Љиљана Илић, наставница економске групе предмета, и Александра Масло, наставница српског језика и књижевности и библиотекар. После реализованог часа извршене су евалуација и анализа часа са присутним наставницама.