Почела је обука за коришћење софтвера у настави из предмета Рачуноводство и Економско пословање

Идемо напред!

Модерна настава прилагођена изазовима  савременог пословања.

Наша школа и професори економске групе предмета увек у интересу ученика.

Захвалност предузећу “СУНСОФТ”д.о.о. из Београда Новици Њагојевићу који су то омогућили.