ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У ДРУГОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ

Руководство школе и запослени још једном су показали посвећеност безбедности и сигурности ученика.

Уз подршку градске управе града Београда Црвени крст Вождовац је у петак 08.09.2023.године реализовао вежбу евакуације ученика Друге економске школе.

Наставни кадар и запослени Друге економске школе били су информисани и едуковани од стране Црвеног крста Вождовца о мерама и поступцима у току природних и људских катастрофа.

Пре реализације вежбе проверени су путеви евакуације, њихова проходност и исправност.

Вежба је реализована успешно и сви ученици су у року од 4 до 5 минута напустили школски објекат на безедна места предвиђена планом евакуације, придржавајући се инструкција од стране наставника и запослених. На местима евакуације чланови локалног тима за деловање у несрећама Црвеног крста Вождовац су ученицима одржали кратка предавања како би их додатно упознали са хитним службама и итегрисаним системом заштите у Србији.