Радионица за наставнике

У петак,17.маја 2024.године реализована је радионица за наставникe ” Од идеје до реализације активности предвиђене развојним планом”.
Радионица је осмишљена у складу са потребама запослених у оквиру стручног усавршавања унутар установе.
Након што су учесници радионице упознали са резултатима самовредновања области квалитета Подршка ученицима и Етос имали су задатак да осмисле како приспеле идеје да се  имплементирају у Развојни план установе.
Учесници радионице били су наставници свих стручних већа, представник руководећег кадра била је Цвета Митровић, помоћник директора педагошки саветник, а радионицу су осмислиле и водиле стручне сараднице Вишња Ђекић,педагог и Радмила СИмијоновић психолог самостални педагошки саветник.