Библиотека

БИБЛИОТЕКА – КУЛТУРНО СРЕДИШТЕ ШКОЛЕ

Средњошколци, на размеђи времена, још помало деца, а одрасли у наговештају, никада, као у ово модерно доба нису били толико збуњени системом вредности. 

Сведоци смо визуелизације стварности, комуникације путем интернета. Књига није никад била даља ученицима него сада. А, ипак, у нашој библиотеци број корисника стално расте… Феномен надраста разумевање. Ми, библиотекари, сматрамо да је то наша заслуга, јер смо модерних размишљања, потпуно отворени за све идеје ученика и често инцијатори различитих догађања.  Набављамо нове наслове, по жељи ученика, за све њихове дилеме смо увек ту, а културна и јавна делатност библиотеке је наш бенефит.

Књиге су унесене у компјутерски програм за инвентарисање књига ИБГ (инвентарисање библиотечке грађе) и садрже бар код ознаке, те је пословање унапређено и модернизовано.

Библиотека има преко 13 500  књига, које су смештене по УДК систему. Постоји електронска каталогизација књига.

Послуживши се реториком популарне серије „Два и по мушкарца“, библиотеком Друге економске школе руководи једна и по библиотекарка. Радно време библиотеке сваке године се прилагођава школском распореду, али је доступна ученицима обе смене.

Ту је и посебна „пикантерија“ – припрема културних и јавних делатности школске библиотеке. Културна делатност у оквиру библиотеке обухвата многобројне активности.

http://drugaekonomska.edu.rs/wp-content/uploads/2022/10/Kulturna-i-javna-delatnost-%C5%A1kolske-biblioteke-1.pdf

Без доброг интерперсоналног односа радно место школског библиотекара је аутистична позиција без перспективе, осуђена на епитет деградирајуће професије. Библиотека је на одређени начин, захваљујући природи своје делатности, у исто време и аутономан део, али и део целине образовне установе којој припада. Оно на чему се заснива ова активност јесте спремност библиотекара на сарадњу. Сарадња је „мантра“ сваког школског библиотекара, која га и у тренуцима највећег безнађа мора подсетити на циљ.  Уз добар стари српски маркетиншки трик – кафица у библиотеци се и најнезгоднији темпераменти колега и најпасивнији мећу њима могу „врбовати“ за општу ствар. Отуда један, по предрасудама, пасиван посао постаје динамичан и пун активности.

Наслови издавачке куће ЛАГУНА су на топ листама најомиљенијих . Негде између прича о књигама „Ана Карењина“ и данас актуелног наслова „Седам сестара“ у школској библиотеци су и приче о лошим оценама, неспоразумима са наставницима или фасцинираност њима, идеје о свом будућем опредљењу, интресовање за литературу која се не може набавити у  школској библиотеци…

Библиотека Друге економске школе је ових година својеврсни Парнас. Ми ту специфичност брижно негујемо.

                                                                                                      Библиотекари

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Национални дан књиге

Е-књиге

 

Списак лектира за средњу школу

 

Е-каталог школске библиотеке Друге економске школе

Друга економска школа представља свој библиотечки фонд  кроз каталошки приказ у програму Информационо-библиотечке грађе (ИБГ програм).

У овом формату, корисници имају увид у богатство нашег фонда и могу сазнати који се све наслови налазе у нашој библиотеци.

Обиље монографских публикација, пружа корисницима могућност за истраживачки рад у области економије, али и других друштвених и природних наука (путем енциклопедија, речника, приручника, уџбеника, лектира), док су наслови из лепе књижевности права посластица за књигољупце.

https://drive.google.com/file/d/1zkEzQEW6sP7vO3mIymH6GNzaueafefaD/view?usp=sharing

Монографија Друге економске школе

Монографија је рађена 2009. године са комплетним освртом на историјат, пословање, постигнућа школског и ученичког кадра, почев од 1939. године, када је Школа званично почела са радом.

Циљ сваке монографије је да укроти време, а сећања су најбољи начин да се време конзервира.

Ова монографија није само административни попис предмета, година, кадрова, ученика… већ емоционални сусрет са оном тананим неухватљивим симболима Школе. Они који су радили или раде у њој чуваће је као драгу књигу успомена, а прошли, садашњи и будући ученици, као сведочанство једног времена у коме су стасавали.

https://drive.google.com/file/d/1-p4D4RtubauCq47CDQJvGimrBdwT2M3z/view?usp=sharing