Контакт

Налазимо се у улици Господара Вучића бр. 50, на граници општина Врачар и Вождовац.

ДИРЕКТОР:  Дејан Недић

ШИФРА ДЕЛАТНОСТ: 8532 средње образовање

МАТИЧНИ БРОЈ: 07049951

ПИБ: 101740041

Бр. рачуна за сопствена средства:  840-1689666-59

Бр. буџетског рачуна: 840-1689660-77

Бр. рачуна за родитељски динар: 840-3975760-65


Бројеви телефона:

011/644-0132

Директор: тастер 9

Секретаријат: тастер 7

Факс: 644-8541

Зборница: 644-1609

Рачуноводство: 011/644-0132, тастер 6

Психолошко-педагошка служба: 011/644-0132, тастер 5

Помоћник директора: 011/644-0132, тастер 8

Референт за редовне ученике: 011/644-0132, тастер 2

Референт за ванредне ученике:  011/644-5430 и 011/644-0132, тастер 3

Библиотека 011/644-0132, тастер 4

 

Електронска пошта

Рачуноводство: tamara.nedeljkovic@drugaekonomska.edu.rsbgekonom@drugaekonomska.edu.rs

Секретаријат: skola@drugaekonomska.edu.rs