План извођења наставе у привредном друштву

План реализације блок наставе у  привредном друштву

за  други, трећи и четврти разред

образовних профила економски техничар и финансијски администратор

за школску 2019/2020.

 

Образовни профил Разред и одељење Термини блок наставе
ФА 4

Први део

IV-10,11 16.12. – 20.12. 2019.
ФА 2 II-9,10 06. 04. – 10. 04. 2020.
ФА 3 Први део III-9,10 06. 04. – 10. 04. 2020.
ФА 4 Други део IV-10,11 06. 04. – 10. 04. 2020.
ЕТ 4 IV-1,2,3,4,5,6,7,8,9 11. 05. – 15. 05. 2020.
ФА 4

Трећи део

IV-10,11 11. 05. – 15. 05. 2020.
ЕТ 3 III-1,2,3,4,5,6,7,8 04. 05. – 08. 05. 2020.
ЕТ 2 II-1,2,3,4,5,6,7,8 01. 06. – 05. 06. 2020.
ФА 3 Други део III-9,10 01. 06. – 05. 06. 2020.

Председник стручног већа економиста

Јасмина Божић