План извођења наставе у привредном друштву

Распоред блок наставе у привредном друштву из предмета
Економско пословање за други,  трећи и четврти разред
образовних профила економски техничар и финансијски
администратор у школској 2022/2023.

Образовни профил Разред и одељење Термини блок наставе
ЕТ 2

 

II-1,2,3,4,5,6,7,8 03.-07.04.2023.
ФА 2

 

II-9,10 03.-07.04.2023.
ЕТ 3

Први део

III-1,2,3,4,5,6,7,8 12.-16.12.2022.
ФА 3

Први део

III-9,10

 

12.-16.12.2022.
ЕТ 3

Други део

III-1,2,3,4,5,6,7,8 03.-07.04.2023.
ФА 3

Други део

III-9,10

 

03.-07.04.2023.
ЕТ 4

Први део

IV-1,2,3,4,5,6,7,8 12.-16.12.2022.
ФА 4

Први део

IV-9,10 12.-16.12.2022.
ЕТ 4

Други део

IV-1,2,3,4,5,6,7,8 03.-07.04.2023.
ФА 4

Други део

IV-9,10 03.-07.04.2023.
ЕТ 4

Трећи део

IV-1,2,3,4,5,6,7,8 08.-12.05.2023.
ФА 4

Трећи део

IV-9,10 08.-12.05.2023.

Председница СВ економиста

Јасмина Божић

Председница СВ Обука у бироу

Јелена Станојевић/Невена Папић