План израде писмених задатака

 

ПРВИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6. или 7. радна недељa 15 или 16. радна недеља 26 или 27

Радна недеља

33 или 34

Радна недеља

ЕНГЛЕКСИ ЈЕЗИК (ЕТ) //////////////// 15. радна недеља 35 или 36

Радна недеља

//////
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ФРТ) //////////////// 15. радна недеља 35 или 36

Радна недеља

/////
МАТЕМАТИКА

 

9. радна недеља 16. радна  недеља 26 радна недеља 35 или 36 радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО

( ЕТ)

13. радна недеља //////////////// 30 или 31 радна недеља ////
РАЧУНОВОДСТВО

РТ)

//////////////// //////////////// ///// //////
ДРУГИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7. радна недеља 15. радна недеља 26 радна недеља 33 или 34 радна недеља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

(ЕТ)

////////////// 15. радна недеља 35 или 36 радна недеља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

РТ)

////////////////// 15. радна недеља 35 или 36 радна недеља
МАТЕМАТИКА

 

9. или 10. радна недеља 16. радна недеља 26 радна недеља 35 или 36 радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО

(ЕТ)

////////////////// 13. радна недеља ///// 32 или 34 радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО

РТ)

///////////////// 14. радна недеља ///// 31 радна недеља
ТРЕЋИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7. радна недеља 16. радна недеља 26 радна недеља 34 радна недеља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ЕТ) ///////////////// 14. радна недеља /// 35 или 36 радна недеља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ФА) ///////////////// 14. радна недеља /// 35 или 36 радна недеља
МАТЕМАТИКА

 

8. радна недеља 14. радна недеља 26 или 27 радна недеља 35 или 36 радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО

(ЕТ)

///////////////// 13. радна недеља ////// 31 радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО

(ФА)

///////////////// 13. радна недеља 27 радна недеља 35 или 36 радна недеља
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6. радна недеља 16. радна недеља 25 радна недеља 32 радна недеља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

(ЕТ)

////////////////

 

14. радна недеља 30 радна недеља /////
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

(ФА)

///////////////// 14. радна недеља 30 радна недеља /////
МАТЕМАТИКА

 

8. или 9. радна недеља 14. радна недеља 26 радна недеља 32 радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО

(ЕТ)

//////////////// 16. радна недеља 31 радна недеља ////
РАЧУНОВОДСТВО

(ФА)

///////////////// /////////////// 24 радна недеља 31 радна недеља