План израде писмених задатака

Распоред писмених задатака у другом полугодишту

ПРВИ РАЗРЕД

Усвојен  04. септембра 2019.год.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕТ И ФА

VI радна недеља XIV радна недеља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ЕТ  

 

/ XVII радна недеља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК /Ф.А./ / XVII радна недељa
МАТЕМАТИКА

ЕТ И ФА

VIII радна недеља XVII радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО /Е.Т./ / XII радна недеља
РАЧУНОВОДСТВО /Ф.А./ / XVI радна недеља

 

НАПОМЕНА:  Финансијски администратор има два писмена задатка из Енглеског језика у току школске године и три писмена задатка из Рачуноводства у току школске године.

                                           Помоћник директора

Цвета Митровић

ДРУГИ РАЗРЕД - ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Усвојен, 05 септембра 2019. год.

 

НАЗИВ

ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Српски језик и књижевност

VI радна недеља 

XIV радна недеља 

Енглески језик

VIII радна недеља 

XVI радна недеља 

Математика

VIII радна недеља 

XVII радна недеља 

Рачуноводство

VII радна недеља 

XX радна недеља 

ДРУГИ РАЗРЕД - ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Усвојен 05.септембра 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Српски језик и књижевност

VI радна недеља 

XIV радна недеља 

Енглески језик

/

XVI  радна недеља

 

 

Математика

VIII радна недеља 

XVII недеља 

Рачуноводство

/

XVI радна недеља

НАПОМЕНА: Финансијски администратор има два писмена задатка из Енглеског језика у току школске године и три писмена задатка из Рачуноводства.

                                                                                          Помоћник директора

 

Цвета Митровић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Усвојен 04.септембра 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕТ И ФА

    V радна недеља

XIV радна недеља 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК /Е.Т./

 

VIII радна недеља 

XVI радна недеља 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК /Ф.А./

/

XX радна недеља 

/

МАТЕМАТИКА ЕТ И ФА

 

VIII радна  недеља 

XVII радна недеља 

РАЧУНОВОДСТВО /Е.Т./

  IX радна недеља 

XX  недеља децембра

РАЧУНОВОДСТВО /Ф.А./

/

XVI радна недеља 

НАПОМЕНА:  Финансијски администратор има два писмена задатка из Енглеског језика у току школске године и три писмена задатка из Рачуноводства у току школске године.

                                                                                                                       Помоћник директора

 

                                                                                                                            Цвета Митровић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Усвојен 03.септембра 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Српски језик и књижевност

VI  радна недеља 

XIV радна  недеља 

Енглески језик

VI радна недеља 

XVI  радна недеља 

Математика

VIII - IX радна недеља 

XVII радна недеља 

Рачуноводство

VIII радна недеља 

XV радна недеља 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Усвојен 03.септембра 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ТАДАТАК

Српски језик и књижевност

VI радна недеља 

XIV радна недеља 

Енглески језик

/

 XX радна недеља

 

 

Математика

VIII - IX радна недеља 

XVII радна недеља 

Рачуноводство

/

/

 

 

                                                                             Помоћник директора

                                                                                  Цвета Митровић