Стручни сарадници

Радмила Симијоновић- психолог

Вишња Ђекић – педагог

Радни дани
Психолог
Педагог
РАДА
ВИШЊА
ПОНЕДЕЉАК


13,30 - 19,30
8,00 – 14,00
УТОРАК


13,30 - 19,30
8,00 – 14,00
СРЕДА


9,00 – 15,00
13,30 - 19,30
ЧЕТВРТАК


8,00 – 14,00
13,30 - 19,30
ПЕТАК


У смени са првим и трећим разредом


У смени са другим и четвртим разредом