Упис

На основу ранг листе Министарства број бодова за упису Другу економску школу

Образовни профил Школска година
2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 2020/21
макс-мин макс-мин макс-мин макс мин макс мин Макс- мин
Економски техничар 96,00-75,11 99,50-76,00 92,50-75,87 89,38- 73,40 92,28- 71,89 95,03- 74,21
Број уписаних одељења 9 9 8 8 8 8
Финансијски администрaтор 97,25-78,42 97,00-80,25 99,00-79,99 92,11- 75,59 92,70- 75,38 94,33- 78,54
Број уписаних одељења 3 2 2 2 2 2
Укупно 12 11 10 10 10 10
Образовни профил   Школска година
2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 2020/21
макс-мин макс-мин макс-мин макс-мин макс мин макс мин Макс- мин
Економски техничар 95,40-71,04 96,00-75,11 99,50-76,00 92,50-75,87 89,38- 73,40 92,28- 71,89 95,03- 74,21
Број уписаних одељења 9 9 9 8 8 8 8
Финансијски администрaтор 94,20-73,80 97,25-78,42 97,00-80,25 99,00-79,99 92,11- 75,59 92,70- 75,38 94,33- 78,54
Број уписаних одељења 3 3 2 2 2 2 2
Укупно 12 12 11 10 10 10 10