Финансијски планови и извештаји

Измена и допуна финансијског плана за 2024 бр 5
Измена и допуна финансијског плана за 2024 бр 4
Измена финансијског плана за 2024 бр 3
Измена финансијског плана за 2024 бр 2
Измена_финансијског_плана_за_2024_годину_бр1
Финансијски_план_за_2024
Финансијски извештај за 2023
Измена_финансијског_плана_за_2023_годину_бр2 
Измена финансијског плана за 2023 годину бр1
Финансијски план за 2023 годину
Извештај о структури и вредности непокретне и покретне имовине у својини РС за 2022 годину
Финансијски извештај за 2022 годину
Ребаланс_финансијског_плана_за_2022_бр1
Измена_финансијског_плана_за 2022_бр_4
Измена_финансијског_плана_за 2022_бр_3
Измена_финансијског_плана_за_2022_бр_2
Измена_финансијског_плана_за_2022_бр_1
Финансијски_извештај_за_2021
Извештај_ о_ структури_и_вредности_непокретне_и_покретне_имовине_у_својини_РС_за_2021_годину
Финансијски_план_за 2022
Ребаланс_фин_плана_за_2021
Измена финансијског плана за 2021 годину
Измена финансијског плана за 2021
Ребаланс финансијског плана за 2021
Финансијски извештај за 2020. годину
Извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини РС за 2020. годину 
Извештај о структури и вредности покретне имовине у својини РС за 2020. годину
Ребаланс финансијског плана за 2021. годину.
Финансијски план за 2021. годину
Измена финансијског плана за 2020 годину
Ребаланс финансијског плана за 2020. годину
Измена финансијског плана за 2020.годину
Финансијски план за 2020. годину
Финансијски извештај за 2019.годину
Измена финансијског плана за 2019. 
Измена финансијског плана за 2019. годину
Ребаланс финансијског плана за 2019. годину
Финансијски извештај за 2018. годину
Финансијски план за 2019. годину
Финансијски извештај за 2017. годину (I)
Финансијски извештај за 2017. годину (II)
Финансијски извештај за 2016. годину