Финансијски планови и извештаји

Измена финансијског плана за 2021 годину
Измена финансијског плана за 2021
Ребаланс финансијског плана за 2021
Финансијски извештај за 2020. годину
Извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини РС за 2020. годину 
Извештај о структури и вредности покретне имовине у својини РС за 2020. годину
Ребаланс финансијског плана за 2021. годину.
Финансијски план за 2021. годину
Измена финансијског плана за 2020 годину
Ребаланс финансијског плана за 2020. годину
Измена финансијског плана за 2020.годину
Финансијски план за 2020. годину
Финансијски извештај за 2019.годину
Измена финансијског плана за 2019. 
Измена финансијског плана за 2019. годину
Ребаланс финансијског плана за 2019. годину
Финансијски извештај за 2018. годину
Финансијски план за 2019. годину
Финансијски извештај за 2017. годину (I)
Финансијски извештај за 2017. годину (II)
Финансијски извештај за 2016. годину