Јавне набавке 2020

Измена плана јавних набавки за 2020. годину 
План јавних набавки за 2020. годину 
Правилник о јавним набавкама
Одлука о измени уговора о јавној набавци 
Одлука о додели уговора 02/20 
Измена конкурсне документације јавне набавке 01/20. 
Позив за подношење понуда јавне набавке 01/20. 
Конкурсна документација јавне набавке 01/20.