Јавне набавке 2020.

Измена плана јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину
Правилник о јавним набавкама 2020.
Одлука о измени уговора о јавној набавци
Одлука о додели уговора 02/20
Измена конкурсне документације јавне набавке 01/20.
Позив за подношење понуда јавне набавке 01/20.
Конкурсна документација јавне набавке 01/20.