Јавне набавке 2021

Одлука о додели уговора за екскурзију
Измена плана јавних набавки за 2021
Jавни позив за радове на текућем одржавању зграде
Измена плана јавних набавки за 2021
Обавештење о додели уговора
Јавни позив_струја
Измена плана јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину