Медијска подршка увођењу у војну евиденцију

Позив за увођење у војну евиденцију

Направи искорак