Обавештење

Република Србија

Град Београд

Друга економска школа              

Господара Вучића 50                    

11000 Београд

www.drugaekonomska.edu.rs

25.04.2019. године

 

           

 

Друга економска школа објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

           

     

Дана 24.4.2019.године у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, објављен је конкурс за избор директора Друге економске школе у Београду на период од 4 године.

Због уочене грешке, коју је начинила редакција листа „Послови“ – изостављање дела текста конкурса, Друга економска школа је редакцији упутила захтев за исправку бр.430 од 24.4.209.године.

Исправљени текст конкурса биће објављен 8.маја 2019.године,  од када ће тећи и рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе.