Извештај са јавног часа, наставног предмета социологија под називом „Чувај природу, чувај живот“!

Дана 17.11.2020. у свечаној сали наше Школе у време међусмене од 12.15 до 13.00. часова одржан је јавни час социологије на ком је представљен ученички пројекат „Чувај приподу, чувај живот!“

У пројекту је учествовало 30 ученика из три одељења 3-2, 3-7, 3-8.

На јавном часу присуствовало је дванаест ученика  који су у пару представљали своје подпројекте и дизајниране радове.

Аутор  и ментор пројекта је  наставница социологије Јелена Колунџија, педагошки саветник.

Материјали које су ученици израдили као продукти учења и промишљања су радови израдјени у ИКТ алатима – линоит,тинклинк,џемборд, ајписи.

Пројекат је рађен на настави социологије и на додатној настави четири недеље интензивно, у периоду друга половина месеца октобра , прва половина месеца новембра.

Наставница је дала увод а ученици су у пару из сваке групе представљали научено о својој теми као и ученичке продукте самостално израђене и дизајниране.

Јавном часу присуствовала је педагог Школе В. Ђекић и наставници С. Јосимов ( екологија) и М. Врачар ( право и грађанско васпитање).

После реализованог часа извршена је евалуација часа и анализа часа са присутним наставницима и педагогом.

Након реализованог пројекта и јавног часа ученици су своје креиране радове прикупили и од њих направили  пано који је окачен у ходнику школе на увид свим ученицима и наставницима.

 

Јелена Колунџија,

наставница Социологије, педагошки саветник