Упис ученика у први разред средње школе

ДОКУМЕНТА НЕОПХОДНА ЗА УПИС У СРЕДЊУ СТРУЧНУ ШКОЛУ

 Кандидати који су распоређени у школу односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:

* АКО ЈЕ непосредно у школи, подносе следећа документа:

  1. ПРИЈАВУ ЗА УПИС,
  2. УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
  3. ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, ОДНОСНО ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ,
  4. УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА, АКО СУ ОНИ ПРОПИСАНИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЗА КОЈИ КОНКУРИШУ.
  5. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ /НИЈЕ ОБАВЕЗНО/

 ПРИМАЈУ  СЕ  ИСКЉУЧИВО  ОРИГИНАЛИ.

НЕПОСРЕДНИМ ДОЛАСКОМ У ШКОЛУ  УЧЕНИЦИ СЕ МОГУ УПИСАТИ 12. И  13. 07. 2021. У ПЕРИОДУ ОД 08 ДО 15 ЧАСОВА.