ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉАЊЕ ЛЕКАРСКОГ УВЕРЕЊА

Поштовани,

На основу Конкурса за упис у средње школе где је ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ОБАВЕЗАН ДОКУМЕНАТ приликом уписа  у средње стручне школе, ученици који нису доставили исто, НИСУ уписани у Другу економску школу.

С обзиром да систем није у могућности да повуче сва лекарска уверења родитељи и ученици су у обавези да употпуне документацију непосредним доношењем лекарског уверења У ШКОЛУ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА:

ПЕТАК, 7.ЈУЛ 2023. ОД 9,00 ДО 11,00

УТОРАК, 22.АВГУСТ 2023. ОД 9,00 ДО 11,00

УКОЛИКО СЕ НЕ ДОСТАВЕ ДОКУМЕНТА У ДАТИМ ТЕРМИНИМА, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ УЧЕНИК ОДУСТАО ОД УПИСА У ДРУГУ ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ.

Београд, 04.07.2023.