Посета догађају „Speed dating са Европом“

У оквиру пројекта „Пулс Европе – медијске посете ЕУ“ десет ученика Друге економске школе, одељењa 2/9, у пратњи наставника Драгане Стојановић,  учествовали су у догађају „Speed dating са Европом“ који је одржан 13.12.2023. у Дорћол плацу, у Београду.

Догађај је био намењен младима, ученицима, студентима, младим новинарима и медијским професионалцима.

Тема овог пројекта била је какав је „пулс Европе“ данас, како живе и раде грађани европских земаља и шта су примери најбоље европске праксе. Одговоре на ову тему истраживали су новинари многобројних медија, који су учествовали у медијским путовањима у 16 земаља ЕУ, која је пројекат организовала.

Како би се та сазнања приближила младима, пројекат „Пулс Европе “организовао је догађај „Speed dating са Европом“ на коме су релевантни саговорници најпре разговарали како се млади информишу о Европи, а затим је одржана speed dating сесија.

Током сесије омогућен је разговор новинара са учесницима о најважнијим сазнањима и подацима у различитим земљама ЕУ, од Шведске до Италије.