Упис ученика у први разред за школску 2024/25.

ДОКУМЕНТА НЕОПХОДНА ЗА УПИС У СРЕДЊУ СТРУЧНУ ШКОЛУ

Кандидати који су распоређени у школу односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:

АКО ЈЕ непосредно у школи, подносе следећа документа:

  1. ПРИЈАВУ ЗА УПИС,
  2. УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
  3. ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, ОДНОСНО ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ,
  4. УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА
  5. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ /НИЈЕ ОБАВЕЗНО/

      ПРИМАЈУ  СЕ  ИСКЉУЧИВО  ОРИГИНАЛИ

Непосредни упис у школи је 02. и 03. јула 2024. у времену од 8,00 до 15,00 часова

КОД ЕЛЕКТРОНСКОГ УПИСА ПРАТИТЕ УПУТСТВА НА ПОРТАЛУ МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА…