Годишњи план рада и извештај

План рада за школску 2023_24
Извештај о раду Друге економске школе 2022_23
План рада за школску 2022_23
Извештај о раду 2021_22
План рада за школску 2021_22
Извештај годишњег плана за школску 2020_21
План рада  Друге економске школе за школску  2020-21.
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Друге економске школе 2019-20.
Годишњи план рада за школску 2019-20.
Извештај о остварењу годишњег плана за 2018-19.
Годишњи план рада за школску 2018-19.
Извештај о остварењу годишњег плана за 2017-18.