Лична карта школе

Лична карта школе

Друга економска школа почела је са радом 1939. године. Од 1957. године  налази се на  адреси Господара Вучића бр. 50. По броју ученика и одељења највећа је економска школа у Србији. У школи је запослено наставника/наставница и ненаставног особља.

У протеклој школској 2018/19.години 1271 ученика/ученица уписало је 43 одељења и похађало   наставу у два образовна профила: економски техничар и финансијски админстратор. Школа располаже са 27 учионица и 10 кабинета. Кабинетска настава реализује се у специјализованим просторијама. Предмети који се реализују у кабинетима су : Статистика, Предузетништво, Канцеларијско пословање, Финансијско рачуноводствена обука, Савремена пословна кореспонденција, Пословнa информатика,  Рачуноводство, Рачунарство и информатика. Осим редовних, школа сваке године уписује и ванредне ученике на програме преквилификације и доквалификације.

Мисија школе – Својим наставним кадром пружамо ученицима квалитетна и савремена знања из области економије и администрације која им обезбеђују стручност у обављању посла, као и успешно напредовање у даљем школовању.

Визија школе-Желимо да постанемо најбоља и најквалитетнија стручна школа у Србији, укључена у савремене токове, ојачана стручним и компетентним кадром, а наши ученици успешни и уважени радници и стручњаци у економским и административним областима.

Школа располаже са адекватним просторима за реализовање осталих активности и послова школе :  библиотеком, спортским тереном, салом за физичко васпитање и балон салом, зборницом, салом за састанке, свечаном салом, посебном просторијом за пријем родитеља,  канцеларијама, канцеларијом за рад педагошко-психолошке службе

Школа успешно остварује  сарадњу са бројним институцијама, организацијама  владиног и невладиног сектора у циљу унапређивања васпитно-образовног рада. Резултат овакве сарадње су бројни пројекти који су реализовани или се тренутно реализују.

Вршњачка медијација; Студије случаја-Пословни изазов, Достигнућа младих, Програм будућих лидера;Радионице за развој друштвених компетенција и креативности,

Неки од пројеката имају и међународни значај :

–     Економијада (сарадња, учење и дружење ученика, наставника  економских  школа са простора бивших југословенских република).

–    Ученици  Друге економске школе редовно  учествују на : Сајмовима виртуелних предузећа, Сајмовима образовања, међународним спортским такмичењима;

У школи постоје бројне секције и ваннаставне активности :

драмска, новинарска, спортска, хор, ликовна,грађанско васпитање, социологија, маркетиншка секција, ученичка компанија, виртуелна предузећа. У школи веома активно делује ученички парламент.

Велики број ученика/ученица  учествује на многобројним такмичењима у области економије и спорта. Бројни су награде  за постигнуте појединачне и екипне успехе и пласмане.

 

 

ХИМНА ДРУГЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Тамо где се секу

две општине много јаке,

налази се наша школа

која недри дивне ђаке.

Деценије и године

прођоше у слави, знању.

многе генерације су

стекле славу у том здању.

Економска Друга то је,

ове земље, овог града,

овог краја понос, дика

и хиљаде наших ученика.

Осмех, пркос, тугу, радост,

љубав, срећу, бол и сузу,

сви су они нешто дали

нашој школи, нашој снази.

Поносни смо, волимо је,

чувајмо је, пазимо је,

негујмо је као своје,

економска Друга то је.

И похвале и награде,

Прва, друга, трећа места

И редовни и ванредни,

признања су тако честа.

Професори и теткице,

Запослени и сви ђаци,

Баке, деке, родитељи

И сви наши пријатељи.

Економска Друга то је,

ове земље, овог града,

овог краја понос, дика

и хиљаде наших ученика.

У Београду, маја 2008.

Дејан Недић