Конгрес психолога Србије

Психолог школе Радмила Симијоновић учествовала је на 72. Конгресу психолога Србије, који је одржан од 29.маја до 1.јуна 2024 године. Осим прилике да сазна о најновијим истраживањима и трендовима у психологији, била је један од учесника  округлог стола на тему „Превенција у области менталног здравља у оквиру васпитног рада са ученицима у школском окружењу“.

У оквиру округлог стола  говорила је  о бројним  превентивним активностима које се реализују у школи у оквиру васпитног рада са ученицима, а реализују се заједничким ангажовањем запослених и дугогодишњих спољних сарадника.

Мото презентације и њеног излагања био је слоган „Добри према себи, добри према другима“.

Добро ментално здравље је  кључ  успешног суочавања са свакодневним, животним изазовима и  ефикасног функционисања на личном, професионалном и социјалном плану.

На тај начин успешно је промовисала школску средину као подстицајну и за учење и за  развој психосоцијалних вештина, кључних и међупредметних компетенција ученика.