Уговори о донацији

Уговори 2019.

Vatrosprem d.o.o.
PRODUCTS-d.o.o
Академија за пословну економију
Београдска банкарска академија
Драле д.о.о
Факултет за менаџмент
Фондација Никола Којовић
ГТ - хемија
Висока школа за пословну економију и предузетништво
Petković tim security doo
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Универзитет Сингидунум
Intercaffe doo
Србоауто д.о.о.